Förskollärarutbildningar

Här hittar du utbildningar till förskollärare! Förskollärarutbildningen är tre och ett halvt år lång, vilket ger 210 högskolepoäng. Förskollärarprogrammet ges på flera universitet och högskolor runt om i Sverige och leder till ett yrke som är både viktigt och givande. Dessutom är chanserna till jobb efter examen mycket goda!

Vill du arbeta inom förskola och fritidsverksamhet som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar?

Barn- och fritid är en kostnadsfri och gymnasial vuxenutbildning (Komvux) som ger dig en bred grund och en bra utgångspunkt för vidareutbildning. KUI anpassar utbildningen efter dig vilket innebär att den kan variera i längd och innehåll.

Visar 1-28 av 28 träffar
Sökresultat Utbildningstyp Ort
Förskollärare
Helsingfors universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Helsingfors
Är du intresserad av barns lärande och växande? Vill du arbeta som barnpedagog på en förskola? Vid Helsingfors universitet handlar...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Lärarutbildning - Förskollärare
Mittuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att...
Förskollärarprogrammet
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
Är du intresserad av att arbeta med yngre barn och vill påverka och göra avtryck i vårt framtida samhälle? Som...
Förskollärarprogrammet
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Förskollärarprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jönköping
Leken är en viktig del av barns lärande och utveckling. Som förskollärare är din roll att pedagogiskt stötta och stimulera...
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Campus Hultsfred
Universitet / högskola
Flera orter (2)
Våren 2016 startar förskollärarprogrammet från Karlstad Universitet. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Utbildningen...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Högskolan Dalarna
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
För förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen visa kunskaper om digitaliseringens betydelse för...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Förskollärarprogrammet
Karlstads universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (12)
The programme is designed for students who wish to work with children in pre school. The programme prepares students for...
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass
Göteborgs universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället som kan arbeta i förskolan. Utbildningen riktas mot förskolans uppdrag...
Barn och fritid Språkstöd (kurspaket)
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Utbildningen passar dig som vill studera  på heltid och  läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser gymnasiekurser...
Barnet i förskolan 1
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
En kurs för dig som vill lära dig om . förskolans mål och verksamhet, . FN:s konvention om barns rättigheter,...
Barn och fritid (kurspaket)
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Denna utbildning anordnas via GRvux! Läs mer om yrkesutbildningen på: www.grvux.se  Ansökan gör du via länken: GRvux Utbildningen passar dig...
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Om du ser en utmaning i att arbete med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1 3, då...
Barn och fritidsprogrammet
Astar
Yrkesvux/Program (Komvux)
Norrköping
Vill du arbeta med barn? Vill du ha ett yrke som ger dig jobb över hela landet och vars efterfrågan...
Musiker/musikpedagog, Bachelor of Culture and Arts
Yrkeshögskolan Novia
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jakobstad
Under utbildningen få du de bästa förutsättningarna för att skapa en framtida karriär inom musikbranschen. Som student får du först...
  • = Reportage av utbildningsanordnaren/utbildningen finns
  • = Videopresentation finns
Visar 1-28 av 28 träffar
 

Att arbeta som förskollärare

Som förskollärare arbetar du med unga barns lärande och utveckling fram till att de börjar i första klass. Lek, samtal, föräldrakontakt och pedagogisk dokumentation är några saker som kan ingå i det dagliga arbetet. Ett mycket viktigt och givande arbete som kräver engagemang, inlevelseförmåga och förståelse.

De flesta förskolorna drivs av kommunen och eleverna kan vara mellan 1-6 år gamla. Det finns även privata förskolor och föräldrakooperativ där förskollärarens kompetens behövs. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har arbetslaget ett pedagogiskt ansvar och utifrån skolverkets läroplan arbetar man med barn både i grupp och individuellt.

Arbetsuppgifterna för en förskollärare varierar från dag till dag men hela verksamheten byggs på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det kan handla om att utveckla barnens kunskaper inom till exempel språk, natur, samhälle eller kultur. Detta sker ofta i form av lek, musik och sång, bild, drama eller samtal.

Som förskollärare kan du vidareutbilda dig inom olika specialområden som särskola eller olika pedagogiska inriktningar som kan kräva speciell utbildning, till exempel Waldorf, Montessori och Reggio Emilia.

Karriärmöjligheter för förskollärare

Förskollärare med erfarenhet kan gå över till att leda arbetet på olika sätt. Du kan till exempel utveckla de pedagogiska metoderna eller ansvara för ekonomi och personal på förskolan. Chefen på en förskola kallas förskolechef eller rektor.

Utbildningen

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång och omfattar 210 högskolepoäng. Första året läser alla inriktningar samma kurser som ger dig en utbildningsvetenskaplig kärna. Därefter följer en verksamhetsförlagd utbildningsperiod på en skola.

Det finns olika inriktningar på förskollärarprogrammet. Olika skolor erbjuder olika inriktningar och dessa kan variera med tiden och utvecklas med nya pedagogiska profiler. I slutet av utbildningen skriver alla studenter ett examensarbete som innebär att du ska planera och genomföra ett utbildningsvetenskapligt projekt inom ramen för den vetenskap som omfattas av förskolläraryrket.

Vidareutbildning för förskollärare

Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig i sitt yrke och det kan vara fördjupningar i olika ämnesområden, behörighet att arbeta med yngre barn eller en speciell pedagogisk metod.