Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärarutbildningar

Är du en engagerad och förstående person som vill jobba med barn? Som förskollärare arbetar du med unga barns lärande och utveckling. Inspirera framtidens generation genom lek och nyfikenhet – börja med att hitta din utbildning nedan!

 
Visar 1-50 av 52 träffar
Sökresultat Utbildningstyp Ort
Förskollärare
Luleå tekniska universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Luleå
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda...
Förskollärarprogrammet
Umeå universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Umeå
Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig...
Förskollärarprogrammet
Stockholms universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Förskollärarutbildningen ger dig förutsättningar att utöva ett av samhällets viktigaste yrken. Som förskollärare arbetar du med barn mellan 1-6 år...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarprogrammet
Örebro universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Örebro
Är du intresserad av att stödja yngre barns lek och livslånga lärande på ett kreativt och lyhört sätt? Tycker du...
Lärarutbildning - Förskollärare
Mittuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jönköping
Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning i förskolepedagogisk verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. I det dagliga arbetet ingår att leka, utforska...
Förskollärarprogrammet
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala...
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass
Göteborgs universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
Förskollärarutbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, främjar ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbereder för en kommande yrkesutövning och för...
Förskollärarprogrammet
Högskolan Väst
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Trollhättan
Om utbildningenVill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Högskolan Väst
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Trollhättan
Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du ett...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
...
Förskollärarprogrammet
Högskolan Dalarna
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
För förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen- visa kunskaper om digitaliseringens betydelse för...
Förskollärarprogrammet
Högskolan i Gävle
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Skövde
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarprogrammet
Högskolan i Gävle
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gävle
...
Förskollärarprogrammet
Karlstads universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (11)
The programme is designed for students who wish to work with children in pre-school. The programme prepares students for an...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Södertörns Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarutbildning med inslag av validering
Högskolan Kristianstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam barnskötare och har minst tre års erfarenhet av arbete i förskola och/eller...
Förskollärarutbildning: Flexibel variant
Malmö Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Malmö
...
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Förskollärarutbildning med interkulturell profil
Södertörns Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Huddinge
...
Förskollärarutbildning med interkulturell profil
Södertörns Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Huddinge
...
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Södertörns Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
EDUCARE: The Swedish Preschool Model (One Year)
Jönköping University
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Jönköping
As its name indicates, the Swedish approach to preschool (EDUCARE) integrates educational and care-giving practice to support the learning and...
Barn och fritidsprogrammet
Astar
Yrkesvux/Program (Komvux)
Norrköping
Vill du arbeta med barn? Vill du ha ett yrke som ger dig jobb över hela landet och vars efterfrågan...
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Linköpings universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Norrköping
Som barnens första lärare är du en nyckelspelare i skolan och får möta nyfikna elever som går igenom en enorm...
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Skövde
...
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3
Luleå tekniska universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Distans
För dig som är intresserad av barns lärande i de yngre åldrarna finns grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans...
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Örebro universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Örebro
På det här programmet får du lära dig hur du som lärare kan ge barn de förutsättningar som de behöver,...
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
...
Visar 1-50 av 52 träffar
12
Visa ytterligare 2 utbildningar

Att arbeta som förskollärare

Som förskollärare arbetar du med unga barns lärande och utveckling fram till att de börjar i första klass. Lek, samtal, föräldrakontakt och pedagogisk dokumentation är några saker som kan ingå i det dagliga arbetet. Ett mycket viktigt och givande arbete som kräver engagemang, inlevelseförmåga och förståelse.

De flesta förskolorna drivs av kommunen och eleverna kan vara mellan 1-6 år gamla. Det finns även privata förskolor och föräldrakooperativ där förskollärarens kompetens behövs. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har arbetslaget ett pedagogiskt ansvar och utifrån Skolverkets läroplan arbetar man med barn både i grupp och individuellt.

Arbetsuppgifterna för en förskollärare varierar från dag till dag men hela verksamheten byggs på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det kan handla om att utveckla barnens kunskaper inom till exempel språk, natur, samhälle eller kultur. Detta sker ofta i form av lek, musik och sång, bild, drama eller samtal.

Som förskollärare kan du vidareutbilda dig inom olika specialområden som särskola eller olika pedagogiska inriktningar som kan kräva speciell utbildning, till exempel Waldorf, Montessori och Reggio Emilia.

Karriärmöjligheter för förskollärare

Förskollärare med erfarenhet kan gå över till att leda arbetet på olika sätt. Du kan till exempel utveckla de pedagogiska metoderna eller ansvara för ekonomi och personal på förskolan. Chefen på en förskola kallas förskolechef eller rektor.

Utbildningen

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång och omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i tre delar som består av både teori och praktik:

  • Det förskolepedagogiska området
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), VFU

Olika lärosäten erbjuder olika inriktningar och dessa kan variera med tiden och utvecklas med nya pedagogiska profiler. I slutet av utbildningen skriver alla studenter ett examensarbete.

Vidareutbildning för förskollärare

Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig i sitt yrke och det kan vara fördjupningar i olika ämnesområden eller en speciell pedagogisk metod.