Förskollärarutbildningar

Förskollärarutbildningar

Här hittar du utbildningar till förskollärare! Förskollärarutbildningen är tre och ett halvt år lång, vilket ger 210 högskolepoäng. Förskollärarprogrammet ges på flera universitet och högskolor runt om i Sverige och leder till ett yrke som är både viktigt och givande. Dessutom är chanserna till jobb efter examen mycket goda!

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå inom en mängd olika områden. Uppsala är även en fantastisk studentstad för dig som vill ha ett rikt studieliv. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Välkommen till oss!

Visar 1-38 av 38 träffar
Sökresultat Utbildningstyp Ort
Barn och fritid (kurspaket)
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Denna utbildning anordnas via GRvux! Läs mer om yrkesutbildningen på: www.grvux.se  Ansökan gör du via länken: GRvux Utbildningen passar dig...
Barn och fritid Språkstöd (kurspaket)
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Utbildningen passar dig som vill studera  på heltid och  läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser gymnasiekurser...
Barnet i förskolan 1
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
En kurs för dig som vill lära dig om . förskolans mål och verksamhet, . FN:s konvention om barns rättigheter,...
Förskollärare
Helsingfors universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Helsingfors
Är du intresserad av barns lärande och växande? Vill du arbeta som barnpedagog på en förskola? Vid Helsingfors universitet handlar...
Förskollärare
Luleå tekniska universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda...
Förskollärarprogrammet
Högskolan Dalarna
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
För förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen · visa kunskap om betydelsen av...
Förskollärarprogrammet
Högskolan i Gävle
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Ämnesstudier varvas med studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande...
Förskollärarprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jönköping
Leken är en viktig del av barns lärande och utveckling. Som förskollärare är din roll att pedagogiskt stötta och stimulera...
Förskollärarprogrammet
Karlstads universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (12)
The programme is designed for students who wish to work with children in pre school. The programme prepares students for...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Var med och forma framtiden! Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag....
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
...
Förskollärarprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Förskollärarprogrammet
Stockholms universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Förskollärarutbildningen ger dig förutsättningar att utöva ett av samhällets viktigaste yrken. Som förskollärare arbetar du med barn mellan 1 6...
Förskollärarprogrammet
Umeå universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig...
Förskollärarprogrammet
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
Är du intresserad av att arbeta med yngre barn och vill påverka och göra avtryck i vårt framtida samhälle? Som...
Förskollärarprogrammet
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala...
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Campus Hultsfred
Universitet / högskola
Flera orter (2)
Våren 2016 startar förskollärarprogrammet från Karlstad Universitet. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Utbildningen...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet, deltid
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
Som förskollärare är du med och stödjer de yngsta barnen i ett lekfullt lärande. Utbildningen innehåller kurser som ger kunskaper...
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass
Göteborgs universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället som kan arbeta i förskolan. Utbildningen riktas mot förskolans uppdrag...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund...
Förskollärarutbildning
Högskolan Kristianstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kristianstad
Är du intresserad av att arbeta med de yngsta barnen i förskola/förskoleklass? Vill du vara med och skapa förutsättningar för...
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Värnamo
...
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Högskolan i Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Borås
...
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Södertörns Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
...
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
Om du ser en utmaning i att arbete med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1 3, då...
Lärarutbildning - Förskollärare
Mittuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att...
Lärlingsutbildning inom barn och fritid
Lärgården
Yrkesvux/Program (Komvux)
Stockholm
Vill du jobba med barn och bidra till deras viktiga personliga utveckling? Har du ett engagemang för barn och unga...
Musiker/musikpedagog, Bachelor of Culture and Arts
Yrkeshögskolan Novia
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jakobstad
Under utbildningen få du de bästa förutsättningarna för att skapa en framtida karriär inom musikbranschen. Som student får du först...
Visar 1-38 av 38 träffar
 

Mer om Förskollärarutbildningar

Att arbeta som förskollärare

Som förskollärare arbetar du med unga barns lärande och utveckling fram till att de börjar i första klass. Lek, samtal, föräldrakontakt och pedagogisk dokumentation är några saker som kan ingå i det dagliga arbetet. Ett mycket viktigt och givande arbete som kräver engagemang, inlevelseförmåga och förståelse.

De flesta förskolorna drivs av kommunen och eleverna kan vara mellan 1-6 år gamla. Det finns även privata förskolor och föräldrakooperativ där förskollärarens kompetens behövs. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har arbetslaget ett pedagogiskt ansvar och utifrån skolverkets läroplan arbetar man med barn både i grupp och individuellt.

Arbetsuppgifterna för en förskollärare varierar från dag till dag men hela verksamheten byggs på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det kan handla om att utveckla barnens kunskaper inom till exempel språk, natur, samhälle eller kultur. Detta sker ofta i form av lek, musik och sång, bild, drama eller samtal.

Som förskollärare kan du vidareutbilda dig inom olika specialområden som särskola eller olika pedagogiska inriktningar som kan kräva speciell utbildning, till exempel Waldorf, Montessori och Reggio Emilia.

Karriärmöjligheter för förskollärare

Förskollärare med erfarenhet kan gå över till att leda arbetet på olika sätt. Du kan till exempel utveckla de pedagogiska metoderna eller ansvara för ekonomi och personal på förskolan. Chefen på en förskola kallas förskolechef eller rektor.

Utbildningen

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång och omfattar 210 högskolepoäng. Första året läser alla inriktningar samma kurser som ger dig en utbildningsvetenskaplig kärna. Därefter följer en verksamhetsförlagd utbildningsperiod på en skola.

Det finns olika inriktningar på förskollärarprogrammet. Olika skolor erbjuder olika inriktningar och dessa kan variera med tiden och utvecklas med nya pedagogiska profiler. I slutet av utbildningen skriver alla studenter ett examensarbete som innebär att du ska planera och genomföra ett utbildningsvetenskapligt projekt inom ramen för den vetenskap som omfattas av förskolläraryrket.

Vidareutbildning för förskollärare

Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig i sitt yrke och det kan vara fördjupningar i olika ämnesområden, behörighet att arbeta med yngre barn eller en speciell pedagogisk metod.