Visar 1-20 av 56 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 56 träffar
1
2
3

Utbilda dig till förskollärare

Som förskollärare engagerar och inspirerar du nästa generation. Utbildningen förbereder dig för ett kreativt och varierande arbete där du lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskollärarutbildningen är yrkesinriktad och fokuserar på att du som student ska utveckla både pedagogiska och vetenskapliga förhållningssätt. Inte nog med att du lär dig om barns utveckling och lärande kommer du också lära dig om förskolan som organisation. Här nedan kan du läsa mer om vad utbildningen innehåller och vad du kan förvänta dig av ditt framtida yrkesliv som förskollärare! 

Det här lär du dig på förskollärarutbildningen 

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång och omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i tre delar som består av både teori och praktik:

  • Det förskolepedagogiska området
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), VFU

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att få tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är ett ypperligt tillfälle att utvecklas och vara redo för ditt kommande arbetsliv. Samhällskunskap 1

Här kan du läsa en förskollärarutbildning

Förskollärarutbildningen läser du på ett universitet eller högskola. Utbildningen leder till en kandidatexamen och en förskollärarexamen. Olika lärosäten erbjuder olika inriktningar och dessa kan variera med tiden och utvecklas med nya pedagogiska profiler. I slutet av utbildningen skriver alla studenter ett examensarbete.

Behörighet till förskollärarutbildningen

För att bli antagen till förskollärarprogrammet behöver du dessa förkunskaper:  

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
  • Engelska 6 
  • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3
  • Matematik 1 

Vissa förskollärarutbildningar har som krav att du har arbetslivserfarenhet inom förskoleyrket eller annan typ av pedagogiskt arbete. Utbildningen fokuserar då på att utveckla dina både dina teoretiska och praktiska färdigheter som sedan leder till en förskollärarexamen. En del utbildningar är dessutom av flexibel karaktär vilket innebär att distansstudier är tillgängligt. Detta är en positiv aspekt för dig att planera dina studier på det sätt som passar dig. 

Vidareutbildning för förskollärare

Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig i sitt yrke som förskollärare och det kan vara fördjupningar i olika ämnesområden eller en speciell pedagogisk metod. Som förskollärare kan du vidareutbilda dig inom olika specialområden som särskola eller olika pedagogiska inriktningar som kan kräva speciell utbildning. 

Dina arbetsuppgifter som förskollärare

Som förskollärare arbetar du med unga barns lärande och utveckling fram till att de börjar i första klass. Lek, samtal, föräldrakontakt och pedagogisk dokumentation är några saker som kan ingå i det dagliga arbetet. Ett mycket viktigt och givande arbete som kräver engagemang, inlevelseförmåga och förståelse.

Arbetsuppgifterna för en förskollärare varierar från dag till dag men hela verksamheten byggs på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det kan handla om att utveckla barnens kunskaper inom till exempel språk, natur, samhälle eller kultur. Detta sker ofta i form av lek, musik och sång, bild, drama eller samtal.

Din arbetsplats som förskollärare

De flesta förskolorna drivs av kommunen och eleverna kan vara mellan 1-6 år gamla. Det finns även privata förskolor och föräldrakooperativ där förskollärarens kompetens behövs. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har arbetslaget ett pedagogiskt ansvar och utifrån Skolverkets läroplan arbetar man med barn både i grupp och individuellt.

Karriärmöjligheter för förskollärare

Förskollärare med erfarenhet kan gå över till att leda arbetet på olika sätt. Du kan till exempel utveckla de pedagogiska metoderna eller ansvara för ekonomi och personal på förskolan. Chefen på en förskola kallas förskolechef eller rektor.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Förskollärare som ges utomlands?