Filtrera efter
Fysioterapeut
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-20 av 23 träffar
1
2
Annonser

Fler kategorier inom Fysioterapeut

Artiklar inom Fysioterapeut

Populära platser

Reportage inom Fysioterapeut

Vad jobbar en fysioterapeut med?

Som fysioterapeut arbetar du med att förbättra människans nedsatta förmåga vid rörelse eller vid arbetsskador för alla åldrar, från spädbarn till äldre människor. Flertalet fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldrevård eller inom skolhälsovård. En del arbetar även inom privata företag med företagshälsovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen.

Fysioterapeuten arbetar alltid från sin kunskap om kroppen och rörelseförmågan. En fystioterapeut arbetar nära människor och kroppskontakt förekommer vid varje patientbesök. En fördel är därför att du är van att lyssna till din egen kropp då den är ditt redskap i arbetet. I arbetet som fysioterapeut förekommer ofta undervisning då du måste lära dina patienter att utöva olika övningar. Som fysioterapeut arbetar du väldigt självständigt med utredande och behandlande uppgifter, rådgivning och stöd samt att förebygga ohälsa.

Som fysioterapeut har man en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. En viss del av fysioterapeutkåren ägnar sig åt undervisning och forskning. Fysioterapeuten arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att informera, råd och stöd, utarbeta vård- och rehabiliteringsplaner, att förebygga ohälsa, ofta i ledande befattningar.

Populära orter för fysioterapeututbildningar

Fysioterapeututbildning i Uppsala

Fysioterapeututbildning i Huddinge

Fysioterapeututbildning i Madrid

Vad innebär det att utbilda sig till fysioterapeut?

Du kan studera fysioterapeutprogrammet på högskola och universitet. I studierna ingår förutom teori och metodik även pedagogik, beteendevetenskap, medicinska ämnen, behandling av funktionshinder samt träning att leda grupper. Utbildningen kräver studier vid universitet eller högskola under minst tre år. En godkänd fysioterapeututbildning omfattar 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen som berättigar till en legitimation från Socialstyrelsen.

Under den sista terminen på grundutbildningen finns det möjlighet att få en viss fördjupning inom olika områden med hjälp av valbara kurser.  Det finns även en mängd olika vidareutbildningar. För specialistkompetens i fysioterapeutik krävs totalt fem års vidareutbildning inklusive magister/master samt klinisk handledning under tre år. Förbundet fysioterapeuterna utfärdar specialistkompetens i fysioterapeutik inom 17 olika områden: 

 • Ergonomi
 • Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Intensivvård
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi (OMT)
 • Pediatrik
 • Primär hälso- och sjukvård
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Veterinärmedicin
 • Äldres hälsa

Studera en fysioterapeututbildning utomlands

Du kan läsa till fysioterapeut / fysioterapeut i flera olika länder. De flesta av västvärldens fysioterapeututbildningar godkänns i Sverige men kan kräva särskilda prov för att få arbeta i Sverige. Ett krav kan vara att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen. Det finns också möjlighet till att läsa som utbytesstudent under en eller fler terminer när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte där du vill studera för att få mer information.

Det finns även möjlighet till att läsa masterutbildning utomlands efter genomförd kandidatexamen. När du blivit legitimerad fysioterapeut kan du även arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen.

Källa: Fysioterapeuterna.se