Vårdbiträdesutbildningar

Stötta äldre i deras vardag

Vill du jobba med att stödja äldre eller personer med funktionsnedsättning? Då kan en vårdbiträdesutbildning passa dig. Nedan hittar du utbildningar runt om i Sverige och på distans. Ta första steget mot ett givande yrke redan idag!
Visar 1-14 av 14 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-14 av 14 träffar

Vad gör ett vårdbiträde?

Som vårdbiträde jobbar du inom vård- och omsorg med fokus på just omsorgsarbete inom äldreomsorgen, i hemtjänsten eller på äldreboende. Arbetsuppgifterna som vårdbiträde kan variera, men det är vanligt att du hjälper vårdtagaren med personlig hygien, att klä på sig, ta medicin, kontrollera temp, puls och blodtryck samt rapportera förändringar i vårdtagarens hälsa. Vardagliga rutiner såsom tvätt, matlagning och städning är också en del av arbetet som vårdbiträde.

I omsorgsarbetet ingår även att stötta vårdtagaren och anhöriga vid svåra besked och situationer. Därför bör du som vill jobba som vårdbiträde ha empatisk förmåga, vara uppmärksam och kunna kommunicera och samarbeta bra med andra.

Vad är skillnaden mellan ett vårdbiträde och en undersköterska?

För att arbeta som vårdbiträde krävs ingen formell utbildning, men det kan ofta vara en fördel att ha en yrkesinriktad utbildning när du söker anställning. För att kunna jobba som undersköterska krävs det dock att du har en godkänd yrkesutbildning på gymnasienivå. Undersköterska kommer från och med 1 juli 2023 vara en skyddad yrkestitel. 

Undersköterskor kan arbeta inom alla vård-och omsorgsområden, till exempel på sjukhus och vårdcentraler. Vårdbiträden jobbar främst inom hemtjänsten eller på äldreboende.

Gå en vårdbiträdesutbildning

Du kan studera en utbildning till vårdbiträde på komvux och som arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Det finns också flera vårdbiträdesutbildningar som kombinerar yrkesutbildning med SFI eller Svenska som andraspråk. Dessa utbildningar kallas ofta kombinationsutbildningar.

En komvuxutbildning till vårbiträde är CSN-berättigad och variera i längd. En komvuxutbildning som bara innehåller yrkeskunskaperna kan vara ungefär 1 år lång medan kombinationsutbildningar är länge då du även studerar svenska. Det finns också möjlighet att läsa en vårdbiträdesutbildning på komvux i egen takt och på distans. 

Du kan också läsa vårdbiträdesutbildningen som en arbetsmarknadsutbildning. För att göra det behöver du vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna delta. Det är även Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan gå utbildningen.

Vad innehåller utbildningen till vårdbiträde?

Innehållet på vårdbiträdesutbildningen kan variera beroende på vilken typ av utbildning du går men du får oftast läsa följande kurser inom vård och omsorg:

  • Anatomi och fysiologi
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
  • Gerontologi och geriatrik
  • Hälso- och sjukvård
  • Omvårdnad
  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Social omsorg

I utbildningen ingår också APL, Arbetsplatsförlagt lärande, där du får testa dina teoretiska kunskaper i praktiken och förbereda dig inför arbetslivet som vårdbiträde.

Behörighet till vårdbiträdesutbildningen

Beroende på vilken utbildning du väljer kan behörighetskraven skilja sig åt. På komvuxutbildningar till vårdbiträde krävs kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Om du inte har den behörigheten kan en kombinationsutbildning passa bättre. För vissa kombinationsutbildningar krävs inga förkunskaper medan andra kräver exempelvis SFI nivå D. 

Efter att du har gått en utbildning till vårdbiträde

När du är klar med vårdbiträdesutbildningen kan du exempelvis jobba på äldreboende, inom hemtjänsten, på LSS-boende eller särskilda boenden.

Jämför dina favoriter