Visar 1-20 av 129 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 129 träffar
1
2
3
4
...
7

Kemi är läran som behandlar sammansättningen, strukturen och egenskaperna hos materia. Hade inte människan varit så nyfiken hade inte naturvetenskapen och kemin varit så stor som den idag är. Samhällsutvecklingen hade inte heller gått så snabbt utan kunskaper i kemi. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

kemiutbildning
Utbildningar inom kemi

Som du ser i träfflistan ovan finns det flera utbildningar att välja på om du vill jobba med kemi. Om du vill göra din sökning smalare kan du välja vilken utbildningstyp du vill läsa eller filtrera på en specifik ort, så rensas resten av utbildningarna bort.

På ett flertal universitet finns det kandidatprogram med kemi som huvudämne och du kan också välja olika ingenjörsutbildningar för att jobba med kemi.

Vill du undervisa kan du välja en lärarutbildning med kemi som ämne och känner du för att utveckas ytterligare och bli ännu vassare finns masterprogram med en mängd olika inriktningar, helt efter intresse.

Då kemin gränsar till andra arbetsområden som biologi, medicin och fysik finns det många inriktningar som går över de traditionella ämnesgränserna som exempelvis bioteknik, läkemedelsutveckling eller forskning.

Vad kan en kemist jobba som?

Om du utbildar dig inom ämnet kemi kan du, som tidigare nämnt, jobba med mycket. Många börjar sin bana på ett laboratorium medan andra kemister blir kvar vid skolbänken för att fördjupa sin kunskap med masterprogram eller forskning. En del går också vidare till arbeten som:

  • Projektledare
  • Marknadsförare
  • Laboratoriechefer
  • Utredare
  • Forskningschefer

Att arbeta vid myndigheter är inte heller ovanligt. Exempel på uppgifter kan vara att kontrollera så att kemikalieanvändningen sker enligt de lagar som finns. Finns intresset istället för undervisning kan du välja att bli kemilärare inom skolan eller lärare på universitetet, så kallad ämneslärare. Bara du sätter gränserna.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 4 utbildningar inom kategorin Kemi som ges utomlands?