Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-4 av 4 träffar
 

Bli ambulanssjukvårdare

Hur blir man ambulanssjukvårdare?

I dagsläget finns det inga enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Ambulanssjukvårdaren har en grundläggande vårdutbildning, oftast tillsammans med en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård.

I ambulansen jobbar man alltid i par och minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska. Du blir sjuksköterska genom att gå en sjuksköterskeutbildning.

En ambulanssjukvårdares arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en ambulanssjukvårdare varierar mycket och dagarna kan se väldigt olika ut. Ena stunden måste akuta utryckningar göras, för att i nästa stund bytas ut mot lugna sjuktransporter och servicearbete på stationen.

Vid olycksfall och sjukdomar är ambulanssjukvårdarnas första insats väldigt viktig och kan i många fall vara direkt livsavgörande. Behandling kan behöva utföras innan och under transporten till sjukhuset.

Hur är det att arbeta i en ambulans?

I en ambulans jobbar man alltid i par. Socialstyrelsen kräver att minst en person i besättningen är legitimerad sjuksköterska. Den person som är legitimerad sjuksköterska har rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner.

Vid de tillfällen då besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret medan ambulanssjukvårdaren till exempel lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt- och lungräddning och defibrillerar, det vill säga ger elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Ambulansteamet sammarbetar med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten vid olycksfall och sjukdom. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Han eller hon sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal.

Lär dig köra en ambulans

Ett annat ansvarsområde som ambulanssjukvårdaren har är tekniken. Både vad gäller den medicintekniska utrustningen, men också själva bilen. Här ingår också att tvätta och sköta ambulansen samt enklare service av den.

I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Vid de tillfällen när det är akut eller brådskande är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten medan ambulanssjukvårdaren kör. I andra fall, så som sjuktransport eller under lugnare omständigheter, turas man vanligtvis om att köra.

Som ambulanssjukvårdare kan man vara anställd av landstingen eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad i delar av landet.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier