Filtrera efter
Ambulanssjukvårdare
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-7 av 7 träffar
Annonser

Fler kategorier inom Ambulanssjukvårdare

Populära platser

Reportage inom Ambulanssjukvårdare

Hur blir man ambulanssjukvårdare?

I dagsläget finns det inga enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Ambulanssjukvårdaren har en grundläggande vårdutbildning, oftast tillsammans med en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård.

I ambulansen jobbar man alltid i par och minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska. Du blir sjuksköterska genom att gå en sjuksköterskeutbildning.

Utbilda dig till ambulandsjukvårdare i Stockholms Län

Utbilda dig till ambulandsjukvårdare i Västa Götalands Län

Utbilda dig till ambulandsjukvårdare i Norrbottens Län

Utbildningsform och antagningskrav

Det  vanligaste sättet att utbilda sig till ambulanssjukvårdare är att gå en YH-utbildning på 1 år.

Ansökningskrav

De förkunskaperna som krävs av dig för att börja utbilda dig till ambulanssjukvårdare kan skilja sig lite beroende på vilken arrangör du väljer att gå din utbildning hos. De vanligaste är att du ska ha studerat vård- & omsorgsprogrammet på gymnasiet då detta är en vidareutbildning efter gymnsiet.

Du ska ha minst E eller motsvarande i följande kurser:

 • Svenska 2/ Svenska som andra språk 2 eller motsvarande
 • Etik och människans livsvillkor eller motsvarande
 • Medicin 1 eller motsvarande
 • Psykologi 1 eller motsvarande
 • Vård och omsorgsarbete 1 eller motsvarande
 • Vård och omsorgsarbete 2 eller motsvarande

Samt att du måste ha minst Körkort B.

 

Exempel på kurser som en utbildning kan innehålla

 • Akutsjukvård
 • Arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • SBAR och avvikelsehantering.
 • Farmakologi
 • Läkemedelshantering
 • Fordonskunskap
 • Körteknik
 • Kommunikation och samband
 • 1 - 2 LIA-perioder
 • Examensarbete

En ambulanssjukvårdares arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en ambulanssjukvårdare varierar mycket och dagarna kan se väldigt olika ut. Ena stunden måste akuta utryckningar göras, för att i nästa stund bytas ut mot lugna sjuktransporter och servicearbete på stationen.

Vid olycksfall och sjukdomar är ambulanssjukvårdarnas första insats väldigt viktig och kan i många fall vara direkt livsavgörande. Behandling kan behöva utföras innan och under transporten till sjukhuset.

Hur är det att arbeta i en ambulans?

I en ambulans jobbar man alltid i par. Socialstyrelsen kräver att minst en person i besättningen är legitimerad sjuksköterska. Den person som är legitimerad sjuksköterska har rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner.

Vid de tillfällen då besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret medan ambulanssjukvårdaren till exempel lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt- och lungräddning och defibrillerar, det vill säga ger elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Ambulansteamet sammarbetar med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten vid olycksfall och sjukdom. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Han eller hon sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal.

Lär dig köra en ambulans

Ett annat ansvarsområde som ambulanssjukvårdaren har är tekniken. Både vad gäller den medicintekniska utrustningen, men också själva bilen. Här ingår också att tvätta och sköta ambulansen samt enklare service av den.

I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Vid de tillfällen när det är akut eller brådskande är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten medan ambulanssjukvårdaren kör. I andra fall, så som sjuktransport eller under lugnare omständigheter, turas man vanligtvis om att köra.

Som ambulanssjukvårdare kan man vara anställd av landstingen eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad i delar av landet.