Utbildningar inom historia

HistorieutbildningarHistoria handlar om all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till idag. Historia är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. Fascineras du av historia? Vill du jobba med ditt intresse på heltid? Studera en utbildning inom historia! Här nedan hittar du flertalet utbildningar i historia.

Visar 1-50 av 198 träffar
Sökresultat Utbildningstyp Ort
Historia 2a
Åsö Vuxengymnasium
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
Kursen historia 2a är en fördjupningskurs i historia. Den innehåller olika tematiska fördjupningar, kunskap om och tillämpning av historisk teori...
Historia 1b
Åsö Vuxengymnasium
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
Kursen historia 1b är en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på och knyter an till...
Kandidatprogram i historia
Helsingfors universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Helsingfors
Vill du jobba med forskning och samhällsanalys? Är du intresserad av historia? Vid Helsingfors Universitet kan du läsa ett kandidatprogram...
Historia 1a2
NTI-skolan
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
NTI skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid...
Historia 1a1
NTI-skolan
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
Gillar du historia? Är du intresserad av historiska epoker? Läs Historia 1a1 på distans hos NTI skolan. NTI skolan finns...
Historia 3
NTI-skolan
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
NTI skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid...
Historia 1b
NTI-skolan
         
(1)
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
Läs Historia 1b på distans hos NTI skolan. NTI skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans....
Historia 2a
NTI-skolan
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
Hur är det att känna historiens vingslag, att hålla ett stycke historia i sin hand och samtidigt kunna förstå och tolka...
Historia 2b - Kultur
NTI-skolan
Enskilda kurser (Komvux)
Distans
Är du intresserad av konst, tankar och idéer? Hos NTI skolan kan du läsa Historia 2b Kultur på distans.  NTI...
Historia
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
En kurs för dig som vill lära dig mer om: . hur människor levde förr i tiden . viktiga historiska...
Kandidatprogram i historia
Lunds universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Lund
Att förklara och förstå det förflutna är viktigt för en historiker. Inom kandidatprogrammet i historia skaffar du dig redskap att...
Historia 1b
Competens
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
...
Historia 2a
Competens
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
...
Historia 1b
Astar
Enskilda kurser (Komvux)
Flera orter (2)
Undervisningen i ämnet historia syftar till att du breddar, fördjupar och utvecklar ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att...
Historia 2a
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (4)
Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika...
Historia 3
Astar
Enskilda kurser (Komvux)
Flera orter (2)
I kursen Historia 3 får du möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum...
Historia 2a
Astar
Enskilda kurser (Komvux)
Flera orter (2)
I kursen Historia 2a får du möjlighet att utveckla din historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram...
Historia 3
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (3)
Någon global förändringsprocess under 1800 och 1900 talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional...
Historia grundläggande
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (2)
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar...
Historia 1a1
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (4)
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och...
Historia 1A1
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (4)
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och...
Historia 1a2
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (4)
Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till...
Historia 1b
Eductus
Vuxenutbildning / Komvux
Flera orter (5)
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av...
Magisterutbildning med inriktning mot historia
Mittuniversitetet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Sundsvall
Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som i sin tur möjliggör...
Historia 1a2 - Gruppundervisning dag
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Se länk nedan under kurskod. Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare...
Historiekurser
OLU Omsorgslyftet Utbildningar
Enskilda kurser (Komvux)
Flera orter (12)
Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt? Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar...
Europaprogrammet, Historia
Göteborgs universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
Europaprogrammet är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga studier i Europakunskap. Programmets grundnivå omfattar tre...
Historia 1a2 - Flexibla studier
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Förstagångsökande till flex och distansstudier kommer innan kursstart att kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där information om vad det innebär...
Humanistiskt samhällsprogram - Historia
Umeå universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Umeå
Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar....
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia
Stockholms universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till studenter intresserade av en bred...
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia
Stockholms universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Vill du skaffa dig fördjupade insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och...
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia
Karlstads universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen: historia, samhällskunskap, geografi, religion, svenska, engelska, spanska, matematik,...
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia
Uppsala Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens...
Masterprogram i Tysklandsstudier - Ekonomisk historia
Uppsala Universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Masterprogrammet i Tysklandsstudier är ett tvärvetenskapligt program. Det vänder sig till dig som har en kandidatexamen från det humanistisk samhällsvetenskapliga...
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia
Stockholms universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Vill du skaffa dig fördjupade insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och...
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia
Uppsala Universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl djup som bredd. Den innebär att dina intressen kan...
Masterprogram i humaniora - Historia
Uppsala Universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Masterprogram i humaniora är programmet för dig som har läst en grundutbildning fram till kandidatexamen med något av Uppsala universitets...
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Är du intresserad av ämnena idrott och hälsa samt historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan?...
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia
Stockholms universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Observera att inriktningen omfattar 300 hp Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två...
Magisterprogram i historia
Södertörns Högskola
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
...
Masterprogram i historia
Södertörns Högskola
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
...
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Är du intresserad av ämnena samhällskunskap och historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är...
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Är du intresserad av ämnena svenska och historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är...
Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation - Ekonomisk historia
Uppsala Universitet
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation är ett forskningsorienterat tvärvetenskapligt program som ger redskap att analysera ekonomin som...
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia
Stockholms universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Observera att inriktningen omfattar 300 hp Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två...
Historia 1a1 - Flexibla studier
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Förstagångsökande till flex och distansstudier kommer innan kursstart att kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där information om vad det innebär...
Historia 1a1 - Gruppundervisning dag
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Se länk nedan under kurskod. Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare...
Historia 1b - Gruppundervisning dag
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Se länk nedan under kurskod. Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare...
Historia 2a - Flexibla studier
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Förstagångsökande till flex och distansstudier kommer innan kursstart att kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där information om vad det innebär...
Historia 1b - Flexibla studier
Vuxenutbildning Göteborgs stad
Vuxenutbildning / Komvux
Göteborg
Förstagångsökande till flex och distansstudier kommer innan kursstart att kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där information om vad det innebär...
  • = Reportage av utbildningsanordnaren/utbildningen finns
Visar 1-50 av 198 träffar
Visa ytterligare 148 utbildningar

Historieutbildningar i Sverige och utomlandsHistoria handlar om samhällsstrukturer, människors handlande genom tiderna samt perspektivet mellan klass, genus, etnicitet och generation. Genom att följa den historiska utveckling som gjorts sedan antiken till idag kan du lära dig att se samband och strukturer som följer oss än idag.

Studier i historia tar sin utgångspunkt i hur människors liv under olika tider gestaltar sig och förändras. Kulturella processer samt miljöförändring studeras för att ge ett brett perspektiv.

Traditionellt dras en gräns mellan arkeologi och historievetenskap. Arkeologer arbetar i huvudsak med att analysera fyndmaterial och därefter utveckla resonemang om historiskt liv. En historiker arbetar framförallt med skriftliga källor och att beakta källans dubbla egenskaper. Med dess dubbla egenskaper menas dels källan som kvarleva från det historiska förlopp i vilket den uppstått och ingått, och dels källan som en berättelse om händelser.

Historieutbildning på högskola eller universitet

Historia är ett ämne som kan läsas inom nästan alla utbildningsformer som finns. Att läsa en historieutbildning på högskola eller universitet innebär hårt arbete, många tentor, roliga diskussioner och en bred utbildning där du kommer att lära dig förmågan att analysera och ifrågasätta. Många studenter väljer att forska inom historia när de utexamineras.

Historieutbildning på distans

Vill du läsa en utbildning inom historia men slippa flytta till en annan ort? Då kanske en historieutbildning på distans kan vara något för dig. När du studerar på distans väljer du själv hur du lägger upp dina studier. Det gäller att du är både disciplinerad och strukturerad eftersom kraven är precis lika höga som om du hade läst på en historieutbildning på plats i ett klassrum. För att kunna studera historia på distans krävs att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling då den största delen av utbildningen sker online.

Historieutbildning på folkhögskola

Att studera historia på folkhögskola är för många studenter en fantastisk upplevelse. Detta eftersom det ofta uppstår en särskild gemenskap under folkhögskolestudier. Många folkhögskolestudenter väljer att bo på skolans internat, vilket skapar en gemenskap och stämning som inte kan hittas inom någon annan skolform. Folkhögskoleutbildningar inom historia hittar du på flera olika håll runt om i Sverige.

Historieutbildning på Komvux

Även inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux, kan du läsa kurser i historia. Detta passar dig som behöver komplettera med historieämnen från gymnasiet. För att börja studera på komvux ska du ta kontakt med din hemkommun. Om den historiekurs du vill läsa inte erbjuds av vuxenutbildningen i din hemkommun, kan din kommun eventuellt köpa in denna av en privat utbildningsanordnare. Även detta är något som beslutas av din kommun.

Historieutbildning utomlands

För dig som inte vill studera i Sverige finns alternativet att åka utomlands och läsa en historieutbildning. När du åker iväg på utlandsstudier har du tre olika tillvägagångssätt att välja mellan. Om du redan läser på ett svenskt universitet eller en högskola ska du ta kontakt med denna och ta reda på dina möjligheter för att ta ett utbytesår eller en utbytestermin.

Om du vill läsa en hel historieutbildning utomlands kan du göra det antingen via en utlandsförmedlare eller på egen hand. När du åker via en utlandsförmedlare får du hjälp med allt som har med skola, boende, studier, uppehållstillstånd och visum att göra. Om du vill åka utan att ta hjälp av en utlandsförmedlare så måste du ta reda på allting själv. Du måste då på egen hand ta kontakt med skolan. Detta kan vara en lite krångligare väg att gå eftersom det krävs mycket av dig.

Yrken inom historia

Många som läser historia väljer att forska inom ämnet. Men det finns flera spännande yrken du kan bli inom kategorin histori. Två exempel är museitjänsteman och arkeolog.

Om du vill arbeta som museitjänsteman kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att samla in, bevara och visa historiska föremål och dokument. Arbetet ger dig och andra människor en chans att få lära känna sin historia och upptäcka sammanhang. En museitjänsteman kan också planera och leda arbetet i att ta fram nya utställningar, skriva kataloger och utställningstexter. För att bli museitjänsteman bör du läsa en magisterexamen (total studietid om cirka fyra år) med exempelvis historia, arkeologi, idéhistoria och kulturantropologi som huvudämnen.

En arkeolog arbetar med kvarlämningar från forntiden. För att kunna förstå, tolka och sätta dessa spår i ett sammanhang krävs teoretisk såväl som praktisk kunskap. De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Andra arbetar mer med handläggning, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning eller liknande. För att bli arkeolog måste du utbilda dig. En arkeologisk examen får du efter minst tre års studier, vara tre till fyra terminer är inom huvudämnet.