Visar 1-20 av 144 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 144 träffar

Historieutbildningar i Sverige och utomlandsHistoria handlar om samhällsstrukturer, människors handlande genom tiderna samt perspektivet mellan klass, genus, etnicitet och generation. Genom att följa den historiska utveckling som gjorts sedan antiken till idag kan du lära dig att se samband och strukturer som följer oss än idag.

Studier i historia tar sin utgångspunkt i hur människors liv under olika tider gestaltar sig och förändras. Kulturella processer samt miljöförändring studeras för att ge ett brett perspektiv.

Traditionellt dras en gräns mellan arkeologi och historievetenskap. Arkeologer arbetar i huvudsak med att analysera fyndmaterial och därefter utveckla resonemang om historiskt liv. En historiker arbetar framförallt med skriftliga källor och att beakta källans dubbla egenskaper. Med dess dubbla egenskaper menas dels källan som kvarleva från det historiska förlopp i vilket den uppstått och ingått, och dels källan som en berättelse om händelser.

Historieutbildning på högskola eller universitet

Historia är ett ämne som kan läsas inom nästan alla utbildningsformer som finns. Att läsa en historieutbildning på högskola eller universitet innebär hårt arbete, många tentor, roliga diskussioner och en bred utbildning där du kommer att lära dig förmågan att analysera och ifrågasätta. Många studenter väljer att forska inom historia när de utexamineras.

Historieutbildning på distans

Vill du läsa en utbildning inom historia men slippa flytta till en annan ort? Då kanske en historieutbildning på distans kan vara något för dig. När du studerar på distans väljer du själv hur du lägger upp dina studier. Det gäller att du är både disciplinerad och strukturerad eftersom kraven är precis lika höga som om du hade läst på en historieutbildning på plats i ett klassrum. För att kunna studera historia på distans krävs att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling då den största delen av utbildningen sker online.

Historieutbildning på folkhögskola

Att studera historia på folkhögskola är för många studenter en fantastisk upplevelse. Detta eftersom det ofta uppstår en särskild gemenskap under folkhögskolestudier. Många folkhögskolestudenter väljer att bo på skolans internat, vilket skapar en gemenskap och stämning som inte kan hittas inom någon annan skolform. Folkhögskoleutbildningar inom historia hittar du på flera olika håll runt om i Sverige.

Historieutbildning på Komvux

Även inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux, kan du läsa kurser i historia. Detta passar dig som behöver komplettera med historieämnen från gymnasiet. För att börja studera på komvux ska du ta kontakt med din hemkommun. Om den historiekurs du vill läsa inte erbjuds av vuxenutbildningen i din hemkommun, kan din kommun eventuellt köpa in denna av en privat utbildningsanordnare. Även detta är något som beslutas av din kommun.

Historieutbildning utomlands

För dig som inte vill studera i Sverige finns alternativet att åka utomlands och läsa en historieutbildning. När du åker iväg på utlandsstudier har du tre olika tillvägagångssätt att välja mellan. Om du redan läser på ett svenskt universitet eller en högskola ska du ta kontakt med denna och ta reda på dina möjligheter för att ta ett utbytesår eller en utbytestermin.

Om du vill läsa en hel historieutbildning utomlands kan du göra det antingen via en utlandsförmedlare eller på egen hand. När du åker via en utlandsförmedlare får du hjälp med allt som har med skola, boende, studier, uppehållstillstånd och visum att göra. Om du vill åka utan att ta hjälp av en utlandsförmedlare så måste du ta reda på allting själv. Du måste då på egen hand ta kontakt med skolan. Detta kan vara en lite krångligare väg att gå eftersom det krävs mycket av dig.

Yrken inom historia

Många som läser historia väljer att forska inom ämnet. Men det finns flera spännande yrken du kan bli inom kategorin histori. Två exempel är museitjänsteman och arkeolog.

Om du vill arbeta som museitjänsteman kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att samla in, bevara och visa historiska föremål och dokument. Arbetet ger dig och andra människor en chans att få lära känna sin historia och upptäcka sammanhang. En museitjänsteman kan också planera och leda arbetet i att ta fram nya utställningar, skriva kataloger och utställningstexter. För att bli museitjänsteman bör du läsa en magisterexamen (total studietid om cirka fyra år) med exempelvis historia, arkeologi, idéhistoria och kulturantropologi som huvudämnen.

En arkeolog arbetar med kvarlämningar från forntiden. För att kunna förstå, tolka och sätta dessa spår i ett sammanhang krävs teoretisk såväl som praktisk kunskap. De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Andra arbetar mer med handläggning, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning eller liknande. För att bli arkeolog måste du utbilda dig. En arkeologisk examen får du efter minst tre års studier, vara tre till fyra terminer är inom huvudämnet.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 1 utbildningar inom kategorin Historia som ges utomlands?