Visar 1-13 av 13 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-13 av 13 träffar

Utbildningar inom sjöfart i Sverige och utomlands

För dig som vill arbeta på sjön finns en rad olika, spännande arbetsuppgifter och yrkesval att välja bland. Här nedan presenterar vi några av dessa yrken samt vilka utbildningar du kan läsa.

Sjöbefäl

Det finns fler olika typer av sjöbefäl på ett fartyg. Fartygs-, maskin- och intendenturbefäl arbetar på handelsflottans fartyg. Det är befälhavaren som har det övergripande ansvaret för hela fartyget. Styrmännen är de som svarar för drift och underhåll av allmänt fartygsunderhåll samt lasten. Maskinbefäl svarar för drift och underhåll av maskinanläggning och övrig teknisk utrustning ombord. Intendenturbefälet är den som har ansvar för hotell och restaurang ombord.

En sjöbefälsutbildning är inkörsporten till massor av andra verksamhetsområden. Utöver tjänster ombord på handelsfartyg ger en sjöbefälsutbildning möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden. Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process- och kraftindustrin är exempel på andra arbetsplatser där yrket är meriterande.

Lots

Som lots har man som uppgift att hjälpa fartygens befälhavare att framföra fartygen i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna. I Sverige har det införts lotsplikt för att öka miljö- och sjösäkerheten i de svenska vattnen. Det innebär att fartyg över vissa storlekar, som fastställs i förhållande till farledernas svårighetsgrad, är skyldiga att anlita lots.

När man arbetar som lots finns det även möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket. Lotsen kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen som exempelvis inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.

Sjöingenjör

Som sjöingenjör är du en teknisk allätare, orädd för att arbeta i spännande och oförutsägbara miljöer samt har kännedom om hur automatiserade processer fungerar. Som sjöingenjör har du ett stimulerande och varierat arbete där du får utrymme för egna initiativ och problemlösning. Som utbildad sjöingenjör från ett universitet eller en högskola kommer du att vara eftertraktad både till sjöss och på land.

Utbildningar inom sjöfart

Det finns flera olika utbildningar inom sjöfart som du kan välja mellan, alla med olika inriktningar. Vilken utbildningsform passar bäst för dig?

Vill du exempelvis bli sjöbefäl, sjöingenjör eller kanske sjökapten så är det en utbildning inom sjöfart på universitet eller högskola som gäller. Utbildningarna finns på olika universitet och högskolor runt om i landet och är på lite olika längd..

Du kan också kika bland de yrkesutbildningar inom sjöfart som finns tillgängliga. När man går en yrkesutbildning så utbildar man sig till en specifik kompetens. Eftersom yrkesutbildningar inte har någon övergripande myndighet som ser över dem så är ett råd att du själv tar reda på lite innan du börjar en yrkesutbildning. Det kan vara bra att ta reda på vad yrkesutbildningen leder till för typ av examen, samt om den är nationellt eller internationellt godkänd. 

Om du vill lämna Sveriges gränser för att gå en utbildning utomlands inom sjöfart så finns även den möjligheten. Många av de yrkena inom sjöfartsområdet är internationellt och i regel så godkänns de utländska utbildningarna i Sverige och vice versa. Kontrollera alltid en viss utbildning med exempelvis sjöfartsverket.

Lycka till!

Jämför dina favoriter