Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Plugga Svenska som andraspråk

Språk öppnar upp för nya möjligheter

Svenska som andraspråk är en uppsättning med kurser för dig som har ett annat modersmål än svenska och vill få grundläggande kunskaper i svenska. Studierna är flexibla och utgår från studentens kunskaper och förutsättningar - läs mer nedan!
Visar 1-20 av 80 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 80 träffar
1
2
3
4

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är en uppsättning kurser som syftar till att ge personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet där båda språken utvecklas sida vid sida. Du kan läsa Svenska som andraspråk på komvux, folkhögskola och SFI (Svenska för invandrare).

Det räcker med grundläggande kunskaper i svenska för att börja med svenska som andraspråk. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till studiestöd. Svenska som andraspråk ges på många orter samt även på distans. Studierna är ofta flexibla och utgår från individens förkunskaper och förutsättningar. 

Svenska som andraspråk (förkortas SVA eller SVAS) är till för personer som inte har svenska som modersmål och vill utveckla sina språkkunskaper. Goda språkkunskaper är en förutsättning för att skaffa ny kunskap, studera vidare och vara en aktiv deltagare i samhälls- och yrkeslivet. Svenska som andraspråk bidrar till att stärka elevens flerspråkiga identitet och ska dessutom bidra till en ökad respekt för andra språk och andras sätt att uttrycka sig.

plugga svenska som andraspråk

Vanliga frågor om Svenska som andraspråk

Vem får läsa svenska som andraspråk? Du som har grundläggande kunskaper i svenska; SFI 3, språktest eller motsvarande.

Blir man behörig till universitet/högskola med svenska som andraspråk? Ja, svenska som andraspråk 3 är grundkravet för högskolestudier. Man behöver inte ha läst SAS 1 och 2 om man startat på SAS 3, osv.

Kan man få studiestöd för att läsa svenska som andraspråk? Ja, kontakta CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Finns svenska som andraspråk på distans? Du kan se vilka skolor som erbjuder SVA på distans här!

Utbildningens innehåll

När man studerar svenska som andraspråk får man utveckla sina färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Detta sker genom lektioner, grupparbeten, seminarier och liknande där eleverna får möjlighet att öva på språket i tal och skrift. Eleverna kommer även få ta del av skönlitteratur, film och andra medier som underlag för diskussion och lärande. Innehållet i utbildningen ska vara anpassningsbart efter individens bakgrund och förutsättningar.

SVA och behörighet till universitet och högskola

Svenska som andraspråk är -  precis som svenska - ett ämne som ingår i grundläggande behörighet och krävs för att man ska kunna studera vidare på eftergymnasial nivå. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. Man kan alltså säga att svenska 1 motsvarar svenska som andraspråk 1 och så vidare.

Behörighetskrav för svenska som andraspråk

För att vara behörig till svenska som andraspråk 1 krävs grundläggande kunskaper i svenska. Det kan vara Svenska för invandrare (SFI) steg 3, språktest eller liknande. Innan man börjar studera svenska som andraspråk kan man göra ett språktest för att se vilken nivå man ligger på. I de flesta fall görs en individuell bedömning för vem som är behörig till svenska som andraspråk och olika faktorer kan spela in i vilken nivå man hamnar på. Prata med din skola eller din hemkommun för mer information om språktest och behörighet till SVA.

Jämför dina favoriter