Utbildningar till CNC-operatör

CNC – in i minsta detalj

Vill du jobba med mekanisk bearbetning och tillverkning inom verkstadsproduktion? Då kan en CNC-operatörutbildning passa dig! CNC-operatören är hjärtat i produktionen och ansvarar för kvalitetssäkring och färdig produkt. Hitta din utbildning nedan!
Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-7 av 7 träffar

CNC står för Computer Numerical Control och används inom industrin för att automatisera verkstadsmaskiner med hjälp av programmering och datorer. Du arbetar antingen efter ritningar eller CAD/CAM. Exempelvis kan en CNC-operatör programmera en maskin att fräsa ut detaljer i metall, ställa in en träsvarv för en viss typ av mönster. 

När du utbildar dig till CNC-operatör har du oftast en inriktning för något av fräsning, svarvning eller borrning. Men arbetet är någorlunda lika och det går att arbeta med flera av metoderna i karriären. 

När du är klar med utbildningen kommer du ansvarar för att programmera och rigga maskinen för ett visst mönster och material. I vissa jobb är du endast ansvarig för övervakningen av arbetet, medan i andra arbetar du mer hands-on med maskinerna. Beroende på arbetsplats arbetar du antingen själv eller tillsammans med andra i en maskingrupp.

Maskiner behöver underhållas och går ibland sönder. Därför ingår det oftast en genomgång av enkelt underhålls- och reparationsarbete så att du kan hålla produktionen igång. Men du är ingen reparatör, för svårare maskinfel finns det specialister.

 

Vem passar utbildningen för?

Att utbilda sig till CNC-operatör passar dig som vill arbeta med något praktiskt, men som också har ett intresse för teknik. Har du även tungan rätt i munnen och ett öga för detaljer? Ja, då är det förmodligen rätt utbildningsval för dig. 

 

Vad får jag lära mig?

Under CNC-utbildningen får du lära dig hur du ställer in och programmerar verkstadsmaskiner med hjälp av en dator. Beroende på inriktning får du lära dig mer om en viss arbetstyp som svetsning, borrning, pressning, fräsning eller svarvning. Du kan också rikta in dig på olika material som plast, trä och metall. 

För att veta hur ett mönster ska ställas in behöver du kunna följa en ritning. Därför ingår det ritningsläsning och användning av olika CAD/CAM-verktyg i utbildningen. Eftersom du jobbar med levande material kommer du även att få lära dig vad som påverkar maskinerna och hur du gör beräkningar för att justera inställningarna för bästa resultat.

Vanligt innehåll i en CNC-operatörsutbildning:

  • CNC-programmering
  • 3D-simulering
  • Läsa ritningar
  • CAD/CAM-program
  • Kvalitetssäkring
  • Beräkningar för finjustering
  • Förebyggande maskinunderhåll
  • Reparation
  • Arbetsplatsförlagd praktik

 

Hur lång är utbildningen?

Utbildningar till CNC-operatör kan vara lite olika längd beroende på djup och omfattning. Men vanligtvis är de mellan 6 och 18 månader. Längre utbildningar ger mer fördjupade kunskaper om CNC-teknik. Det är även vanligt att det ingår praktik på utbildningarna, så att du får testa på yrket i verkligheten.

 

Vad kan jag jobba som?

De flesta som läst en utbildning till CNC.operatör jobbar som just CNC-operatör. Men det finns olika inriktningar beroende på material och arbetssätt. Beroende på erfarenhet och kunskap kommer du arbeta närmare eller längre ifrån själva maskinen. Till en början kanske du ställer in maskinen själv, medan du längre fram kan jobba som teamledare för ett helt arbetslag, eller som en CNC-specialist.

Det går även att utveckla sig och lära sig mer om programmering, CAD/CAM-verktyg och ledarskap. Vanliga yrkesroller du kan få efter utbildningen är CNC-tekniker, CNC-operatör, produktionstekniker eller CNC-programmerare.

Jämför dina favoriter