Visar 1-20 av 30 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 30 träffar
1
2

Allt om logistikutbildningar här!

Logistikutbildningar

En logistiker är ett yrke som finns i en mängd olika branscher, men kan sammanfattas som en person som styr och kontrollerar flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Jobben finns i allt från transportbranschen, inom sjöfart, handel och inom tillverkning.

Vad gör en logistiker?

I grunden handlar en logistikers arbetsuppgifter om att styra, kontrollera, effektivisera och optimera ett företags verksamhet. Logistiker finns på alla nivåer i företag och kan bland annat vara:

 • Informationslogistiker
 • Transportplanerare
 • Produktionsplanerare
 • Sjöfartslogistiker
 • Inköpare

Som logistiker har du oftast en helhetssyn vad gäller materialflöden och de administrativa flödena i företaget. Dina uppgifter är att hålla koll på allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund med målet att minimera kostnaderna och maximera kundservicen.

I takt med att handeln blir allt mer globaliserad och varor förflyttas mellan länder, krävs med andra ord kunniga personer som kan styra dessa flöden.

Logistikutbildningar - hur blir jag en logistiker?

Det finns många alternativ för dig som vill läsa en logistikutbildning. För dig som är intresserad av en akademisk utbildning på universitet eller högskola finns bland annat program i logistik och innovationsledning, i logistik och styrning av försörjningskedjor och i sjöfart och logistik - för att nämna några exempel. Många väljer att läsa en mer allmän kandidatutbildning i ekonomi, handel, sjöfart eller företagsekonomi för att sedan fördjupa sig genom en masterutbildning inom logistik. Detta passar bra då just logistikyrket går in i många olika branscher.

Är du intresserad av en kortare, mer praktisk logistikutbildning finns det en mängd att välja mellan på yrkeshögskolorna. Dessa utbildningar är ofta runt två år och inkluderar en stor del Lärande i arbete (LIA), vilket är att jämföras med praktik. Här finns utbildningar till logistiker och transportledning, internationell transportlogistiker, kvalificerad inköpare och e-handelslogistiker. 

Vad ingår i en logistikutbildning?

Vad som ingår i en logistikutbilding varierar väldigt mycket mellan olika utbildningstyper och vilken inriktning på logistik utbildningen har. En generell logistikutbildning innehåller i allmänhet dessa ämnen:

 • Flödesekonomi
 • Företagsekonomi
 • Grundläggande logistik
 • Inköp
 • Internationell logistik
 • IT-stöd för produktionslogistik
 • Kommunikation
 • Kvalitet, miljö & hållbarhet
 • Ledarskap
 • Logistiksystemet i praktiken
 • Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Produktionslogistik
 • Projektledning & projektmetodik

Bra med jobb för dig som gått en logistikutbildning

Arbetsmarknaden ser ljus ut för dig som är logistiker. I takt med att globaliseringen, e-handeln och internationaliseringen har fört länder närmare varandra, har även efterfrågan på kunniga logistiker med kunskap inom produktionsplanering ökat och prognoser visar att det är liten konkurrens om jobb inom logistik framöver.

Jämför dina favoriter