Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 62 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 62 träffar
1
2
3
4

Vad är hållbar energi och energiteknik?

Termen hållbar energi associeras med miljöfrågor, där flera yrkesgrupper tillsammans försöker ta sig an klimatutmaningen och lösa dessa frågor genom att utveckla och ta fram nya energiresurser. De yrkesgrupper som är involverade kan vara allt från civilingenjörer till jurister. Hållbar energi är en fråga som egentligen påverkar alla yrkesgrupper och människor. Inom hållbar energi har man ett långsiktigt perspektiv där man forskar kring att ta fram förnybar energi som är bra för miljön - exempelvis vindkraft och solenergi.

Energiteknik är ett tvärvetenskapligt ämne där lagring, omvandling, transport och användning av energi studeras och analyseras. Detta görs med hänsyn till frågor kring effektivitet, lönsamhet samt miljövänlighet. För att kunna jobba med det långsiktiga perspektivet med att ta fram hållbar energi behövs det kompetens inom energiteknik och personer som jobbar med att utveckla energitekniska läsningar för olika delar av samhället. 

Utbildningar om hållbar energi hittar du här på Studentum.se!

Vad ingår i en energiteknikerutbildning? 

När du studerar energiteknik får du lära dig olika metoder och verktyg för att kunna skapa hållbara energitekniska lösningar för samhället. 

Var kan jag utbilda mig?

Utbildningar inom energiteknik finns vid universitet och högskolor på både grundnivå och avancerad nivå men även hos vissa yrkeshögskolor. Energitekniska utbildningar finns i flertal städer runtom i landet, bland annat Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Halmstad, Stockholm och Uppsala. Du kan även studera energiteknik på distans. 

Exempel på vad du utbilda dig till inom energitekniska utbildningar: 

  • Energitekniker
  • Vindkraftstekniker
  • Civilingenjör med inriktning energiteknik
  • Högskoleingenjör med inriktning energiteknik
  • Energiingegör

Det finns också energiteknikerutbildningar som erbjuder specialiseringar inom ämnet, till exempel solceller, vindkraft och hållbar utveckling. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Enligt Arbetsförmedlingen och SCB är konkurrensen om jobben för ingenjörer och tekniker inom energiteknik mycket liten just nu. På fem års sikt är prognosen fortfarande bra med stora möjligheter till jobb.

Jämför dina favoriter