Visa studentum.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna två biobiljetter!

Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
46 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i den teknik som krävs för att arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du läser motsvarande yrkeskurser som Bygg- och anläggningsprogrammet ger på gymnasiet med inriktning husbyggnad.

Husbyggnad

Du får lära dig att arbeta med byggnation och anläggning och får kunskaper om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som du får kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, flerfamiljshus eller offentliga större lokaler. Byggnadsarbetare har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Att kunna läsa och tyda en ritning är en viktig del av arbetet.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvar man teoretiska genomgångar med praktiska övningar och studierna bedrivs i grupp och enskilt. I utbildningen ingår praktik (APL) på lokala företag. Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Utbildaren ansvarar för att ordna praktikplatser. Det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din praktik. Praktikplatsen måste godkännas av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. Praktikplats kan i vissa fall anvisas i andra kommuner än Örebro, vilket kan medföra restid.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

AnsökanSista ansökningsdag

Onsdag 15 augusti 2018.
Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.


>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: