Visa studentum.se som: Mobil

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. De bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap.

Åbo Akademis forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar de som Nordens port till Finland.

Deras verksamhet vägleds av den akademiska traditionens värden kring forskningens och utbildningens frihet och ett etiskt ansvarstagande. De efterfrågar djärvhet och eftersträvar ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi arbetar målinriktat för att främja och garantera likabehandling samt för att eliminera diskriminering. Likabehandling är en rättighet som gäller alla.

Arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling handlar om att skapa en studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och där mångfald respekteras. En god studie-och arbetsmiljö är av största betydelse för att studerande skall känna trivsel, trygghet och arbetsglädje samt nå goda resultat. Miljön ska vara fri från diskriminering för alla människor, inkluderat personer som på juridisk, etnisk eller sociokulturell basis kan vara utsatta för direkt eller indirekt diskriminering.


För mer information om Åbo Akademi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Åbo Akademi

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo


Gör intresseanmälan

För att få mer information från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.