Visa studentum.se som: Mobil

Psykologi

Åbo Akademi
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Åbo
3-5,5 år
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Åbo
Sista ansökan: 2021-03-31
En divan med en kudde i ett mörkt rum

Psykologi

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans beteende, känslor och utveckling. Som psykolog kan du utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bl.a. hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska.

Psykologie magisterexamen ger dig behörighet att jobba som legitimerad psykolog och utbildningen är uppbyggd så att du först läser till psykologie kandidat och sedan till magister. Kandidatstudierna omfattar teori, forskning och praktik i bland annat neuropsykologi, beteendegenetik och personlighet samt biämnesstudier och språk- och kommunikationsstudier. Dessa ger dig en bra grund för magisterstudierna där yrkesförberedande studier och en längre praktikperiod står i centrum. Behovet av skickliga psykologer i samhället är stort och alla utexaminerade får jobb. Arbetslivet med dess ansvarsfulla och intressanta uppdrag väntar på dig!

Du som psykolog i arbetslivet

Som utexaminerad psykolog är din expertis efterfrågad på många områden i samhället. Du kan jobba med omväxlande arbetsuppgifter på sjukhus och hälsovårdscentraler, skolor och universitet, konsultföretag, kommuner, arbetskraftsbyråer, fängelser och även hos polisen. Många psykologer vill utveckla sin expertis också efter examen och utbildar sig vidare till psykoterapeuter, neuropsykologer eller rättspsykologer. För den som vill forska erbjuder Åbo Akademi ypperliga möjligheter med mångsidiga tema områden såsom sexologi, neuropsykologi, aggressionsforskning och rättspsykologi. Som högskoleutbildad expert får du vara beredd på att jobba med givande och ansvarsfulla arbetsuppgifter som betjänar både den enskilda männis- kan och hela samhället.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder intressanta karriärmöjlighe- ter inom forskning åt duktiga psykologer.

För mer information om Psykologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Antagningen till utbildningslinjen för psykologi sker på basis av en lämplighetbedömning. Du har möjlighet att komma vidare till lämplighetsbedömning på basis av

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov

I lämplighetsbedömningen beaktas inte längre betygs- eller urvalsprovspoäng. I intervju- och samtalssituationen bedöms den sökandes lämplighet för psykologyrket. Bedömningen utgörs av en kvalitativ helhetsbedömning som tar hänsyn till personlighets- och motivationsfaktorer samt den sökandes förutsättningar i förhållande till vad studierna och yrket kräver.

Utbildningslinjen för psykologi har 20 platser.

Språkkrav

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Mer information

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på Åbos Akademis webbsida.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. De bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Åbo Akademis forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar de som...


Läs mer om Åbo Akademi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Psykologi

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Psykologi från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: