Visa studentum.se som: Mobil

Speciallärare

Åbo Akademi
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Vasa
3-5 år
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Vasa
Sista ansökan: 2021-03-31
ett barn sitter i en skolbänk och skriver i en bok

Speciallärare

Utbildningslinjen för speciallärare

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd. Med pedagogiska hjälpmedel och miljöer gör du som speciallärare det möjligt för varje individ att nå sin utvecklingspotential – också de begåvade elever som är i behov av extra utmaningar. Du lär dig att stöda elever med lindrigare problem i läsning, skrivning eller matematik, och får verktyg att undervisa barn och unga med grava inlärningssvårigheter i specialgrupper. Under utbildningen får du utöver utmärkta pedagogiska kunskaper även träning i handledning, förståelse och flexibilitet, vilket gör dig till den bästa läraren för just dina elever!

Under speciallärarstudierna läser du specialpedagogik, pedagogik för lärare, studier i grundskolans ämnen och språkstudier. Du kompletterar dina kunskaper med studier i psykologi, logopedi, samhällsvetenskaper och medicin, som också är viktiga för speciallärararbetet. Under praktikperioderna väcks dina teoretiska kunskaper till liv. Då du studerar till speciallärare blir du först pedagogie kandidat och sedan pedagogie magister med behörighet att jobba både som speciallärare, specialklasslärare och klasslärare.

Du som speciallärare i arbetslivet

De flesta speciallärare jobbar i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor, liksom på vuxenutbildningscentra, yrkeshögskolor, universitet och medborgarinstitut. Utöver den kommunala och statliga undervisningssektorn finns det också efterfrågan för ditt pedagogiska kunnande inom branscher på den privata sidan, liksom även i olika organisationer (t.ex. De Utvecklingsstördas Stödförbund eller Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening) och myndigheter (t.ex. sjukhus eller ungdomsfängelser). I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya speciallärare på många håll i Finland.

Bonus: För duktiga speciallärare erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

För mer information om Speciallärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till speciallärarutbildningen måste du ha blivit godkänd i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna. 

Nordiska sökande hänvisas till urvalsprovet.

Språkkrav

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Mer information

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på Åbos Akademis webbsida.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. De bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Åbo Akademis forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar de som...


Läs mer om Åbo Akademi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Speciallärare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Speciallärare från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: