Visa studentum.se som: Mobil

Klasslärare

Åbo Akademi
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Vasa
3-5 år
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Vasa
Sista ansökan: 2021-03-31
ett barn sitter i skolbänken

Klasslärare

Utbildningslinjen för klasslärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, organisera idrottsevenemang, besöka barn- och ung- domsbiblioteket, musicera, göra experiment, fotografera, läsa, skriva, räkna, slöjda och skapa tillsammans med barn. Klasslärarutbildningen ger dig behörighet att jobba som lärare för barn i åldrarna 6–12 år.

Den mångsidiga utbildningen utvecklar dig socialt och kunskapsmässigt och lär dig bland annat att förstå hur barn lär sig och hur deras utveckling kan stödjas. I din utbildning studerar du bland annat hur ett barn tillägnar sig nya kunskaper i olika åldrar men du får också prova på olika undervisningsmetoder och praktiska arbetssätt. Som klasslärare är du en viktig vuxen i barnets liv och din utbildning ger dig verktyg att fungera som en professionell expert där du kan skapa ett tillitsfullt förhållande både till barnen, deras familjer och övriga samarbetsparter.

Huvudämne

Huvudämnet för alla klasslärare är pedagogik med lärarinriktning, medan biämnesstudierna delvis kan väljas enligt eget intresse. Breda ämneskunskaper i olika undervisningsämnen och praktiska övningar också i konst- och färdighetsämnen står i centrum för dina studier. Som klasslärarstuderande har du frihet att utveckla dina styrkor genom valfria studier och bli behörig ämneslärare i något ämne för årskurserna 7–9. Praktikperioderna är en viktig del av din utbildning då du kommer i kontakt med olika skolor, lärare och handledare och får träna samarbete med andra lärarstuderande och yrkesgrupper.

Du som klasslärare i arbetslivet

Som utexaminerad pedagogie magister kan du jobba som klasslärare i årskurs 1-6 samt förskolan. De flesta skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de barn du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Som klasslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga.

En finländsk lärarutbildning har hög internationell status och kan även leda till andra intressanta uppgifter inom utbildningsfältet. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya klasslärare på många håll i Finland. För dig som vill stöda barn i deras utveckling är klassläraryrket ett bra val!

Bonus: Efter avklarad pedagogie magisterexamen erbju- der Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

För mer information om Klasslärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa) har du också möjlighet att bli antagen genom Öpuleden och överflyttarantagning. Du kan alltså söka in på basis av:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Språkkrav

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Mer information

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på Åbos Akademis webbsida.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. De bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Åbo Akademis forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar de som...


Läs mer om Åbo Akademi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Klasslärare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Klasslärare från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: