Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Teologi

Åbo Akademi
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Åbo
5 år
Heltid
en staty som ser ut som en gammeldags präst blickar ut från ett fönster

Om utbildningen

Teologi

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar och skiljer oss människor. Du som funderar på etiska frågor och problem får under teologiutbildningen verktyg att reflektera över dem utifrån den kristna traditionen. Du lär dig också att analysera religiösa texter och upptäcka bakgrunden till aktuella och historiska företeelser, och får svar på hur den kristna tron kommer till uttryck i kyrkligt liv. Utbildningen ger även utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation, samt en bred vetenskaplig sakkunskap som du kan stöda dig på i arbetslivet. Som teologistuderande lär du dig diskutera information, problem och lösningar på ett konstruktivt sätt.

Yrkesprofilering

Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet. Ditt val av yrkesprofilering mellan ämneslärare, präst eller sakkunnig styr dina fortsatta studier. I magisterstudierna fördjupar du dina kunskaper ytterligare enligt tidigare val för att få den behörighet som du önskar. Du kan även specialisera dig för att bli sakkunnig och få just den profilering du vill ha inför arbetslivet.

Du som teolog i arbetslivet

Som utexaminerad teologie magister kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare. Du kan också jobba inom kyrklig förvaltning och organisationer (t.ex. Finska Missionssällskapet) eller med publikationsverksamhet (t.ex. tidskrifter, böcker). En del fortsätter forska inom Åbo Akademis internationella nätverk och sätter sig in i mångfasetterade frågor som relationerna mel- lan judendomen, kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om kyrklig praxis eller dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Oavsett var du hittar din plats får du vara beredd på att ditt arbete vädjar till känslor och väcker tankar.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder fina möjligheter till studentutbyte och praktik för den som vill nå en ännu djupare förståelse för mänskligheten runt om i världen.

För mer information om Teologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov eller
  • nordiskt gymnasiebetyg eller
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden) eller
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Antagningen till utbildningslinjen för teologi sker till utbildningen som helhet (kandidat + magister).

Språkkrav

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Mer information

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på Åbos Akademis webbsida.

Åbo Akademi

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. Vi bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Vår forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar vi som Nordens...


Läs mer om Åbo Akademi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Teologi

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Teologi från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter: