Visa studentum.se som: Mobil

Kultur, historia och filosofi

Åbo Akademi
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Åbo
3-5 år
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Åbo
Sista ansökan: 2021-03-31
universitetslokal med konstinstallation

Kultur, historia och filosofi

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Vårt moderna samhälle präglas av traditioner, kultur och trossatser, som påverkar sättet vi ser på världen och oss själva. Som humanist vill du veta varifrån dessa olika samhälleliga uttryck kommer och vilka roller de spelar i våra liv. Varifrån kommer dagens jultomte med röda kläder och vitt skägg? Hur påverkade andra världskriget konsten, litteraturen och musiken i Finland? På vilket sätt formar kristendomen vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag innehar chefsuppdrag? Humaniora ger dig svar på denna typ av frågor och lär dig tillämpa dina specialkunskaper bland annat i expertuppdrag, ledarskapsuppgifter och kommunikation. Dina insikter i mänskligt liv hjälper dig lösa problem och skapa ny kunskap på ett kreativt sätt.

Huvudämnen

Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik. Med ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi, valbara kurser, språkstudier och möjlighet till internationella studier eller praktik, skräddarsyr du den akademiska grund du bygger din karriär på. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i humanistiska vetenskaper och därefter filosofie magister.

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

För mer information om Kultur, historia och filosofi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Språkkrav

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier.

Mer information

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på Åbos Akademis webbsida.

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet med campus i Åbo och Vasa. De bidrar till samhället med bildning, utbildning och ny vetenskaplig kunskap. Åbo Akademis forskning och utbildning är internationellt erkänd, och genom gränsöverskridande samarbeten fungerar de som...


Läs mer om Åbo Akademi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kultur, historia och filosofi

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kultur, historia och filosofi från Åbo Akademi, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: