Visa studentum.se som: Mobil

Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Falun

Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram

2. HUVUDSAKLIG UPPLÄGGNINGUnder programmets första år skapar studenten korta, cinematiska, audiovisuella narrativ. Ljussättningsmetoder framför kameran och i datorn är viktiga moment i detta skapande, ljudinspelning och ljuddesign likaså. Regi-, scenografi-, foto- ljud -och klippövningar varvas med efterbearbetningslaborationer där färgkorrigering ingår. Somliga produktionsmoment utförs i grupp andra enskilt. Under slutet på första året studeras även relevanta perceptionsteorier kopplade till människans perception. Vissa av dessa teorier testas även i praktiken och utmynnar i kortare filmer som syftar till att visualisera en viss teoris validitet.Under programmets andra studeras en mängd olika produktionsrelaterade kunskaper som är specifika för reklamfilm, utbildningsfilm och instruktionsfilm. Dessa produktioner anpassas för webbdistribution och diverse skärmstorlekar. Arbetsflöden, produktionsprocesser och arkiveringsstrategier anpassas likaså. Arbetet utförs mestadels gruppvis. Under andra året fästes stor vikt vid producentens roll och produktionsekonomi. Relevant kunskap om upphovsrätt studeras likaså. Därutöver används också enkla etiska modeller i värdering av korta audiovisuella narrativ och studenten analyserar audiovisuella mediers roll i samhället och värderar den kritiskt. Designbegreppet genomlyses i relation till konceptutveckling och användarnytta. Audiovisuella prototyper utvecklas i korta gruppövningar. Därutöver gör studenten multimodala analyser för att belysa potentialen till meningsskapande i både design och produktion.Under det tredje läsåret förbereder sig studenten för ett yrkesverksamt liv genom att studera och reflektera över medieentreprenörskapets villkor. Detta utmynnar sedan i genomförandet av en pitch inför representanter från mediebranschen. Därefter följer en metodkurs med påföljande examensarbete där en självständigt formulerad och genomförd undersökning utförs av studenten enligt gängse formalia och metodtillämpning. Därpå följer ett medieprojekt som består av en självständigt planerad och genomförd audiovisuell produktion i grupp med tydliga individuella ansvarsområden samt en skriftlig enskild reflektion över arbetet och projektets/produktens innovativa dimensioner. Programmet avslutas med en arbetsplatsförlagd utbildning där studenten diskuterar och reflekterar över vad det innebär att ha en roll i medieringen av audiovisuell retorik och/eller information utifrån en given arbetsplats och en specifik arbetsroll.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner