Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Inga recensioner än

Personal- och arbetslivsprogram

Högskolan Dalarna, i Borlänge
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Personal- och arbetslivsprogram

Högskolan Dalarna

Under första årets studier introduceras ämnesområdet och du får grundläggande och breda kunskaper i personalvetarens många arbetsområden. Här läser du till exempel kurser med fokus på rekrytering, arbetsrätt, psykologi, organisationsteori, företagsekonomi och arbetsmiljö.

Under andra året får du ytterligare kunskaper och fördjupning i personalvetarens väsentliga arbetsområden: lärande i organisationer, organisationsförändringar och företagsekonomi. Du ska också orientera dig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Under hela utbildningen sker tillämpningar genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att studera utomlands och under vårterminen välja den tio veckor långa praktikkursen.

Tredje årets studier syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper och bredda din förståelse för personal- och arbetslivsfrågor på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Du utvecklar även en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Dina kunskaper ska vara tillräckliga för att du självständigt ska kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet. Under den näst sista terminen finns också möjlighet till utlandsstudier.

En utbildning med närhet till forskning och med många praktiska moment som utförs i samverkan med verksamheter utanför högskolan. Programmet förbereder studenterna för arbeten inom till exempel HR och personalområdet. I filmen berättar nuvarande och tidigare studenter mer. Norkay AB

Kontakt med arbetslivet

Genom hela utbildningen sker regelbundna kontakter med yrkesverksamma i form av exempelvis gästföreläsare, arbetslivsanknutna projektarbeten i kurser, PAL-dagar som samlar studenter och näringsliv och offentliga organisationer kring aktuella teman samt en valbar praktikkurs. Praktikkursen genomförs på valfri ort i Sverige eller utomlands under tio veckor och ger många studenter en väg in i arbetslivet. Som student inbjuds du också till frukostmöten och kvällsföreläsningar som har fokus på personalfrågor och du kan även delta i programmets mentorprogram. På så vis får du värdefulla erfarenheter och kontakter inför din framtida yrkeskarriär.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. Som student på programmet Personal och arbetsliv kan du om du vill söka utlandspraktik under praktikkursen våren år två och på så sätt prova på hur det känns att bo och arbeta med personalfrågor, Human Resources (HR) i ett annat land.

För mer information om Personal- och arbetslivsprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Borlänge

Efter studierna

Personalvetare arbetar såväl inom det privata näringslivet som i offentlig sektor, samt inom större eller mindre organisationer. Du kan vara anställd eller arbeta som egenföretagare/konsult. I nästan alla medelstora och stora organisationer finns personalvetare, ofta med anställning på någon personalavdelning.

HR-specialist, HR-konsult, rekryterare, HR-chef eller personalstrateg – det är en bred arbetsmarknad som väntar dig efter utbildningen och det finns många tjänstetitlar. Du kan exempelvis arbeta med rekrytering, arbetsmiljö-, chefs- och ledarskapsfrågor eller med kompetensutveckling, marknadsföring, personalekonomi och arbetsrätt. Du kan även inneha rollen som enhetschef, konsult inom till exempel ledarskaps- och organisationsutveckling, handläggare och utredare. Arbetsmarknaden idag ger dig som personalvetare många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete!

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Både inom privat- och offentlig sektor får personalfunktionen en allt viktigare roll, vilket innebär ett behov av personer med utbildning inom strategiska personalfrågor. Enligt SACO förutspås på fem års sikt en arbetsmarknad i balans för personalvetare, vilket innebär att det kommer finnas ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Arbetsmarknaden skiljer sig förstås mellan olika delar av Sverige.

Examen

Filosofie kandidatexamen 180hp, huvudområde: Personal och arbetsliv.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Personal- och arbetslivsprogram

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Högskolan Dalarna
Högskolegatan 2
791 31 Falun

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...

Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Highlights