Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Samhällsvetarprogrammet

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Samhällsvetarprogrammet

Högskolan Dalarna

Samhällsvetarprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng). Under delar av programmet väljer du själv fritt från det kursutbud som finns, med stöd av både programansvarig och en studievägledare. Under utbildningen möter du också tidigare studenter och representanter från möjliga framtida arbetsgivare som ger dig inspiration och kunskap att välja inriktning och utveckla din kompetens.

Under de första tre terminerna läser du flera olika introducerande samhällsvetenskapliga kurser. Därefter väljer du ämnesfördjupning inom statsvetenskap eller sociologi.

Statsvetenskap

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Du kommer lära dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar och hur de hänger samman. Statsvetenskap inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer. Makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp. Som statsvetare beskriver, förklarar och värderar du de politiska institutionerna.

Sociologi

Sociologi är det vetenskapliga studiet av samhället och "det sociala", från avgränsade sociala relationer i familjen till globala strukturer och processer. Centrala områden inom sociologi är makt- och klassanalyser, arbetslivet, utbildningssystemet, sociala rörelser, sociala identiteter och välfärd. Sociologer beskriver, förklarar och värderar förhållandet mellan samhälleliga processer och människors livssammanhang. Några vanliga huvudteman för sociologi rör social marginalisering, organisation, klass- och könsproblematik, avvikande beteende, urban/ruralproblematik, attitydpåverkan och arbetsmiljöfrågor.

Under programmets samtliga tre år får du möjlighet till kontakt med arbetslivet, till exempel genom yrkesverksamma som deltar som gästföreläsare i utbildningen. Kontakten med arbetslivet skapar grunden för programmets fältarbeten och ger en inblick i arbetslivets krav.

Under utbildningen ingår också workshops i hur du kan presentera de kompetenser du utvecklar i programmet för framtida arbetsgivare.

För mer information om Samhällsvetarprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kommer du ha allmänna kunskaper som gör att du kan arbeta med kvalificerat analysarbete och utredande arbete, samt som projektledare i många olika verksamheter. Du kommer dessutom ha ämnesspecifika kunskaper inom din inriktning som gör att du kan arbeta inom det politiska området i bred mening eller med socialt relaterat utredningsarbete.

Samhällsvetarprogrammet erbjuder en väg oavsett om du vill arbeta inom offentlig förvaltning, privat sektor eller om du vill gå vidare för att inleda en karriär som forskare. Statsvetenskap och sociologi ger dig nyttiga kunskaper att bära med sig om du efter studierna istället jobbar som företagare, ingenjör, lärare eller ekonom.

Exempel på möjliga anställningar:

  • Handläggare/Utredare på Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlare/Utredare på Arbetsmarknadsstyrelsen
  • Flyktingsamordnare på Migrationsverket
  • Kvalificerade utredare
  • Myndighetsutvecklare
  • Kommunsekreterare
  • Projektledare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden har ett stort och växande behov av välutbildade handläggare och utredare med både breda och fördjupade kunskaper om samhället. Här finns stora möjligheter att vara med och forma utvecklingen av vårt samhälle.

En prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort visar att behovet av samhällsvetare kommer att öka. När det gäller samhällsvetare är det främst de som skaffar sig en högskoleutbildning som kommer att ha en expanderande arbetsmarknad.

Examen

Filosofie kandidatexamen antingen i statsvetenskap eller i sociologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Samhällsvetarprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Högskolan Dalarna
Högskolegatan 2
791 31 Falun

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...

Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Highlights