Visa studentum.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
90 hp
Heltid/deltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2022

Distans
Vår 2022

Distans
Höst 2022

Distans
Höst 2022

Om utbildningen

Ämneslärarexamen uppnås efter att student med erforderliga ämneskunskaper fullgjort kursfordringar inom programmet om 90 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoängUtbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp ska enligt högskoleförordningen (1993:100) innefatta skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning, utvärdering och utvecklingsarbete.Ett examensarbete (självständigt arbete) om 15 hp med ämnesdidaktisk inriktning kopplas till ett undervisningsämne som utbildningen är avsedd för. För studerande som antagits till programmet med ämnesstudier i två undervisningsämnen förläggs examensarbetet på avancerad nivå. För studerande som antagits till programmet med ämnesstudier i ett undervisningsämne, utan krav på ett tidigare självständigt arbete, förläggs examensarbetet på grundnivå.Verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoängDen verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till skolor som har ett samverkansavtal med Högskolan Dalarna och den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom relevant verksamhet och ämne. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs som tre delkurser inom större kurser under tre terminer för att möjliggöra omfattande integrering med den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Så ansöker du

Ämnesstudier om minst 120 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskaper. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00
Fax 023-77 80 80


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner