Visa studentum.se som: Mobil

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
40 veckor
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2021-04-14

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskole- poäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De programinriktningar där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktningarna mot matematik eller naturvetenskap. Ort: UppsalaStarttermin: Höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Du kanske också är intresserad av: