Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Litteraturvetarprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

På Litteraturvetarprogrammet får du möjlighet att fördjupa dig i litteratur från äldre tider till i dag. Studier i litteraturvetenskap är en ingång till människors känslor och tänkande förr och nu, från Akilles vrede i Iliaden och Elizabeth Bennets kvickhet i Stolthet och fördom till Gregor Samsas självbild i Förvandlingen. Genom litteraturstudiet tränas förmågan att förstå andras perspektiv och människans villkor, vilket lägger en grund för en mer nyanserad förståelse av världen. Vi studerar hur litterära former och idégestaltningar har förändrats över tid och i olika kulturella sammanhang, något som ger en bred förståelse av kopplingen mellan historiska skeenden, tänkande och kultur.

Utbildningen ger dig redskap att analysera och förstå olika litterära texter och genrer och lära dig om det litterära systemets skiftande villkor - publikationsformer, läsarnas roll och kanonbildningens funktioner, samt de maktrelationer som påverkat litteratur och berättande genom historien till i dag. Du tränar också din förmåga att skriva, läsa och tänka kritiskt. Därutöver ger programmet dig möjlighet att själv styra din studiegång genom att fördjupa dig inom en av tre inriktningar: Förlag, Kulturteori eller Kommunikation.

Våra tidigare studenter arbetar idag till exempel på Lilla Piratförlaget som förlagsassistent, på Studieförbunden som pressansvarig och på Clowner utan gränser som kommunikationsansvarig.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights