Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Längd
40 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
40 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad plats för fortsatta studier på något av de efterföljande utbildningsprogrammen inom den basårsinriktning du har valt, förutsatt att du uppfyller kraven och söker i tid.

När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng.

Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken kategori av utbildningsprogram som du vill läsa efter basåret och önskar få en reserverad plats på. Du kan få en reserverad plats för en av programkategorierna: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet. Det är dock inte säkert att du får plats på just den inriktning inom programkategorin som du önskat i första hand.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights