Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i musikvetenskap

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Musikhistoria, musikteori och populärmusik - när du läser kandidatprogram i musikvetenskap i Uppsala närmar du dig musiken utifrån historiska, estetiska och etnologiska synsätt. Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna upp färdigheter i att hantera musik i såväl notskrift som i klingande form samt att kunna analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det innebär bland annat att du får en gedigen träning i musikteoretiska ämnen som notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och musikanalys. Detta gör utbildningen internationellt gångbar eftersom dessa färdigheter efterfrågas och förutsätts internationellt.

Just den tekniska specialkunskapen om musikens former och uttryck är också något som yrkesverksamma inom musikområdet särskilt har framhållit som betydelsefullt för anställningsbarhet.

I programmet ingår också valbara kurser; till exempel kan du välja ämnen som ekonomi eller management alternativt ett humanistiskt ämne som historia eller filosofi. Du kan också välja att studera utomlands. Vill du så finns det även möjlighet till praktik.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde.

Kandidatprogrammet i musikvetenskap förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet inom till exempel kulturinstitutioner, medier, musikförlag, konsultföretag och eget entreprenörskap. Programmet ger också grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights