Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Uppsala Universitet, i Gotlands Län
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Gotlands Län

Om utbildningen

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du självklart göra det i Visby på Campus Gotland. Vill du dessutom spetsa dina studier genom att kombinera båda dessa ämnen så har du hittat rätt! 

Inom osteologi lär du dig om skelettets uppbyggnad samt metoder för att kunna bestämma kön, ålder och storlek på individer av människa och djur. Du lär dig att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet, och får grundläggande kunskaper i arkeogenetik. Inom arkeologi studerar du människor och samhällen under förhistorisk och tidighistorisk tid genom materiella spår. Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment.

Praktiska moment som arbete med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, arkeologiska utgrävningar, museibesök och digital rumsanalys ingår i utbildningen, liksom yrkesförberedande verktygskurser. Programmet ger dig förmåga att granska och utvärdera fragmentariskt källmaterial, men även att problematisera etiska frågor om mänskliga kvarlevor. 

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi som huvudområde.

Det finns ett globalt och växande behov av utbildningar som förenar humaniora med naturvetenskap och teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Dina arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn eller inom kulturmiljövård, muséer, bibliotek och arkiv.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights