Visa studentum.se som: Mobil

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.


Utbildningar - Uppsala Universitet

Uppsala Universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Beteendevetenskap
Psykologi Ort Snittbetyg
Psykologprogrammet Uppsala
Psykologprogrammet Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala
Juridik
Jurist
Juristprogrammet Uppsala
Juristprogrammet Uppsala
Medicin / Farmaci
Apotekarprogrammet Uppsala
Apotekare / Apotekstekniker
Apotekarprogrammet Uppsala
Apotekarprogrammet Uppsala
Teknik
Kemiteknik
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Gotlands Län
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Gotlands Län
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Arabiska (modersmål) Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssys Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Turkiska (modersmål) Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Uppsala
Pedagogik
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Uppsala
Logopedprogrammet Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Uppsala
Läkarprogrammet Uppsala
Läkarprogrammet Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Humanioraprogrammet Uppsala
Sociologi / Socialpsykologi
Socionomprogrammet Uppsala
Socionomprogrammet Campus Gotland Gotlands Län
Data / IT
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala
Spelutveckling
Kandidatprogram i speldesign Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Gotlands Län
Ekonomi
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Gotlands Län
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Uppsala
Ingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala
Jord / Skog / Natur
Lantmätare
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Byggnadsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Föremålsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala
Kök / Restaurang
Livsmedel
Kostvetarprogram Uppsala
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Gotlands Län
Marknadsföring
Digital marknadsföring
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Gotlands Län
Media / Kommunikation
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala
Kommunikation
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala
Medicin / Farmaci
Receptarieprogrammet Uppsala
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Sundsvall
Farmaci / Farmakologi
Receptarieprogrammet Uppsala
Receptarie
Receptarieprogrammet Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Kandidatprogram i miljövetenskap Gotlands Län
Naturvetenskap
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala
Tekniskt naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Tekniskt naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga äm Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Uppsala
Biologi
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Fysik
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Uppsala
Geovetenskap
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Kemi
Kandidatprogram i kemi Uppsala
Matematik
Kandidatprogram i matematik Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala
Personal / Arbetsliv
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Uppsala
Samhällsplaneringsprogram Uppsala
Samhällsvetarprogram Uppsala
Samhällsvetarprogram Uppsala
Historia
Historikerprogrammet Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Gotlands Län
Religion
Kandidatprogram i religionsvetenskap Uppsala
Kandidatprogram i religionsvetenskap Uppsala
Statsvetenskap / Politik
Politices kandidatprogram Uppsala
Språk / Språkvetenskap
Orientalistikprogrammet - Hindi Uppsala
Orientalistikprogrammet - Persiska Uppsala
Orientalistikprogrammet - Turkiska Uppsala
Språkvetarprogrammet Uppsala
Språkvetarprogrammet Uppsala
Språk
Orientalistikprogrammet - Arabiska Uppsala
Teknik
Energi
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Gotlands Län
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet Uppsala
Förskollärarprogrammet Gotlands Län
Förskollärarprogrammet Uppsala
Vård / Omsorg
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala
Sjuksköterskeprogrammet Gotlands Län
Sjuksköterskeprogrammet Gotlands Län
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala
Specialistsjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Gotlands Län
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Etnologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Uppsala
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Retorik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Masterprogram i international humanitarian action Uppsala
Masterprogram i skandinavistik Uppsala
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet Uppsala
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i utbildningssociologi Uppsala
Data / IT
Masterprogram i datavetenskap - Concurrency och parallellprogrammering Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Uppsala
Spelutveckling
Masterprogram i speldesign Gotlands Län
Systemvetenskap
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala
Masterprogram i statistik Uppsala
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap Uppsala
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Gotlands Län
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Masterprogram i folkhälsa Uppsala
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter Uppsala
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Uppsala
Masterprogram i mänskliga rättigheter Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogram i global hälsa Uppsala
Masterprogram i global miljöhistoria Uppsala
Juridik
Magisterprogram i immaterialrätt Uppsala
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Uppsala
Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt Uppsala
Kultur / Filosofi
Masterprogram i digital humaniora Uppsala
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala
Masterprogram i Euroculture Uppsala
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala
Media / Kommunikation
Kommunikation
Masterprogram i management, kommunikation och IT Uppsala
Medicin / Farmaci
Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning Uppsala
Masterprogram i medicinsk forskning Uppsala
Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Uppsala
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Uppsala
Farmaci / Farmakologi
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Nordiskt masterprogram i miljörätt Uppsala
Hållbar energi
Masterprogram i förnybar elgenerering Uppsala
Hållbar utveckling
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Gotlands Län
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala
Naturvetenskap
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Biologi
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala
Masterprogram i biologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Uppsala
Fysik
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialteori Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala
Geovetenskap
Masterprogram i geovetenskap - Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) Frankrike
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hållbar hantering av naturresurser Belgien
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala
Kemi
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Bio- och nanomaterial Uppsala
Masterprogram i kemi - Biokemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) Estland
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Uppsala
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi Uppsala
Matematik
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Uppsala
Samhällsvetenskap
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala
Historia
Masterprogram i modern historia Uppsala
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Uppsala
Masterprogram i tidigmodern tid Uppsala
Religion
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Statsvetenskap / Politik
Politices masterprogram Uppsala
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i svenska Uppsala
Bibliotikarie
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Distans
Språk
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap Uppsala
Masterprogram i ryska språket i internationella relationer Uppsala
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier Uppsala
Masterprogram i språk Uppsala
Masterprogram i språkteknologi Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Interkulturell didaktik i tyska Uppsala
Teknik
Masterprogram i tillämpad bioteknik Uppsala
Energi
Magisterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
Masterprogram i energiteknik Uppsala
Masterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
Produktionsledning
Masterprogram i inbyggda system Uppsala
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Uppsala
Pedagogik
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Uppsala
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Barnmorskeprogrammet Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Akutsjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Anestesisjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Diabetesvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska Gotlands Län
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Intensivvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Kirurgisk vård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Onkologisk vård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Operationssjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Psykiatrisk vård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Psykiatrisk vård Uppsala

Visa alla

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Uppsala Universitet

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner

SC
(5)
Har precis gått kursen Bevara, använda, utveckla som ingår i programmet. Kan varmt rekommendera den! En högst relevant kurs för både studenter och yrkesverksamma inom kulturvård. Med samlade sjok av undervisning samt en projektuppgift som alla arbetsgivare kommer ha användning för gör kursen till ett utmärkt val för människor i branschen.
Energisystemare
(5)
Går i femman nu och kan bara hylla denna utbildning. Alla som gått den har fått jobb inom relevanta och intressanta områden. Kurserna är mycket bra och stämningen likaså!
Albert
(4)
Uppsalas geovetenskaps program har väldigt mycket exkursioner. Mycker lärorika. Bland annat resor till Kinnekulle, Siljansområdet och Bornholm. En annan stor fördel är möjligheten att välja kurser. Det finns ett stort utbud av geovetar kurser men om man vill kan man varva med kurser från något annat område exempel vis biologi eller juridik.
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 19 recensioner.