Visa studentum.se som: Mobil

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.


Utbildningar - Uppsala Universitet

Universitets- & högskoleutbildning
Medicin / Farmaci Ort
Apotekarprogrammet Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Psykologi
Psykologprogrammet Uppsala
Sociologi / Socialpsykologi
Sociologiprogrammet Uppsala
Socionomprogrammet Uppsala
Data / IT
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala
Spelutveckling
Kandidatprogram i speldesign Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Gotlands Län
Systemvetenskap
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Uppsala
Ekonomi
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Gotlands Län
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Uppsala
Kostvetarprogram Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala
Politices kandidatprogram Uppsala
Juridik
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala
Jurist
Juristprogrammet Uppsala
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Gotlands Län
Affärsutveckling
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Gotlands Län
Media / Kommunikation
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala
Kommunikation
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala
Medicin / Farmaci
Receptarieprogrammet Uppsala
Apotekare / Apotekstekniker
Apotekarprogrammet Uppsala
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Flera orter (2)
Receptarie
Receptarieprogrammet Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Gotlands Län
Naturvetenskap
Biologi
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Fysik
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Uppsala
Geovetenskap
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Kemi
Kandidatprogram i kemi Uppsala
Matematik
Kandidatprogram i matematik Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala
Samhällsvetenskap
Humanioraprogrammet Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala
Samhällsplaneringsprogram Uppsala
Samhällsvetarprogram Uppsala
Historia
Byggnadsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Föremålsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Historikerprogrammet Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Flera orter (2)
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Gotlands Län
Religion
Religionsvetarprogrammet Uppsala
Teologprogrammet Uppsala
Språk / Språkvetenskap
Språkvetarprogrammet Uppsala
Språk
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala
Orientalistikprogrammet - Arabiska Uppsala
Orientalistikprogrammet - Hindi Uppsala
Orientalistikprogrammet - Persiska Uppsala
Orientalistikprogrammet - Turkiska Uppsala
Teknik
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga äm Uppsala
Energi
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Gotlands Län
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Flera orter (2)
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Flera orter (2)
Lärare
Förskollärarprogrammet Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Arabiska (modersmål) Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssys Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Turkiska (modersmål) Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Uppsala
Vård / Omsorg
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Logoped
Logopedprogrammet Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Uppsala
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Etnologi
Masterprogram i humaniora - Etnologi Uppsala
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala
Psykologi
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala
Psykoterapeutprogrammet Uppsala
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala
Masterprogram i utbildningssociologi Uppsala
Data / IT
Masterprogram i datavetenskap - Concurrency och parallellprogrammering Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Uppsala
Spelutveckling
Masterprogram i speldesign Gotlands Län
Systemvetenskap
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala
Ekonomi
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala
Finans / Analys / Statistik
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Uppsala
Masterprogram i statistik Uppsala
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap Uppsala
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Gotlands Län
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Uppsala
Redovisning / Bokföring
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala
Hantverk
Magisterprogram i textilvetenskap Uppsala
Musik / Sång / Musikproduktion
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kost / Näringslära
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala
Ingenjör
Masterprogram i vattenteknik Uppsala
Internationella relationer
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter Uppsala
Masterprogram i mänskliga rättigheter Uppsala
Fred / Konflikt
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Uppsala
Masterprogram i international humanitarian action Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans
Politices masterprogram Uppsala
Kultur / Filosofi
Filosofi
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Flera orter (2)
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala
Marknadsföring
Digital marknadsföring
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala
Media / Kommunikation
Kommunikation
Masterprogram i digital humaniora Uppsala
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans
Masterprogram i management, kommunikation och IT Uppsala
Retorik
Masterprogram i humaniora - Retorik Uppsala
Medicin / Farmaci
Masterprogram i innovativ medicin Uppsala
Masterprogram i medicinsk forskning Uppsala
Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Uppsala
Biomedicin
Masterprogram i biomedicin Uppsala
Farmaci / Farmakologi
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i global miljöhistoria Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Nordiskt masterprogram i miljörätt Uppsala
Hållbar utveckling
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Gotlands Län
Masterprogram i global hälsa Uppsala
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala
Miljövetenskap
Masterprogram i folkhälsa Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Uppsala
Masterprogram i tillämpad bioteknik Uppsala
Fysik
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialteori Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala
Geovetenskap
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hållbar hantering av naturresurser Belgien
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala
Kemi
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Bio- och nanomaterial Uppsala
Masterprogram i kemi - Biokemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) Estland
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Uppsala
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi och beräkningskemi Uppsala
Matematik
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Samhällsvetenskap
Masterprogram i Euroculture Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Uppsala
Masterprogram i skandinavistik Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Uppsala
Historia
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Flera orter (2)
Masterprogram i humaniora - Egyptologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Uppsala
Masterprogram i modern historia Uppsala
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Uppsala
Masterprogram i tidigmodern tid Uppsala
Religion
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språkteknologi Uppsala
Språk
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala
Masterprogram i ryska språket i internationella relationer Uppsala
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier Uppsala
Masterprogram i språk - Finsk-ugriska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Grekiska och bysantinologi Uppsala
Masterprogram i språk - Indologi Uppsala
Masterprogram i språk - Iranska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Kinesiska Uppsala
Masterprogram i språk - Latin Uppsala
Masterprogram i språk - Lingvistik Uppsala
Masterprogram i språk - Romanska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Semitiska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Slaviska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Turkiska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Tyska Uppsala
Masterprogram i svenska - Flerspråkighet och svenska som andraspråk Uppsala
Masterprogram i svenska - Svenska och andra nordiska språk Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Interkulturell didaktik i tyska Uppsala
Teknik
Magisterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
Masterprogram i inbyggda system Uppsala
Masterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
El / Elektronik
Masterprogram i förnybar elgenerering Uppsala
Energi
Masterprogram i energiteknik Uppsala
Industri
Masterprogram i additiv tillverkning Uppsala
Masterprogram i industriell analys Uppsala
Masterprogram i materialteknik Uppsala
Maskinteknik
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Data engineering Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Maskininlärning och statistik Uppsala
Undervisning / Pedagogik
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Uppsala
Lärare
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Uppsala
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet Uppsala
Pedagogik
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Uppsala
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Barnmorskeprogrammet Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Akutsjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Anestesisjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Diabetesvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hjärtsjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Intensivvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Kirurgisk vård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Onkologisk vård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Operationssjukvård Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Psykiatrisk vård Uppsala

Visa alla

Beskrivning och boende

Kategorier

Beteendevetenskap

   Psykologi
   Sociologi / Socialpsykologi

Data / IT

   Systemvetenskap
   Programmering

Ekonomi

   Redovisning / Bokföring

Estetiska utbildningar

   Musik / Sång / Musikproduktion
   Bild / Form / Konst

Företagsekonomi

   Företagande / Entreprenörskap

Hantverk

   Textil / Mode

Hälsa / Friskvård

Internationella relationer

Juridik

Kommunikation

   Webbproduktion

Kultur / Filosofi

   Filosofi

Ledarskap / Organisation

Lärare

   Förskollärare
   Grundlärare
   Ämneslärare

Marknadsföring

Media / Kommunikation

   Radio / Podd
   Kommunikation

Miljö / Hållbarhet

Naturvetenskap

   Matematik
   Geografi

Personal / Arbetsmiljö / HR

Samhällsvetenskap

   Religion
   Historia
   Statsvetenskap / Politik

Språk

   Engelska
   Franska
   Svenska
   Arabiska

Språk / Språkvetenskap

   Språk

Undervisning / Pedagogik

   Pedagogik
   Lärare

Vård / Omsorg

   Social omsorg

Kontaktuppgifter till Uppsala Universitet

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 19 recensioner.

SC
(5)
Har precis gått kursen Bevara, använda, utveckla som ingår i programmet. Kan varmt rekommendera den! En högst relevant kurs för både studenter och yrkesverksamma inom kulturvård. Med samlade sjok av undervisning samt en projektuppgift som alla arbetsgivare kommer ha användning för gör kursen till ett utmärkt val för människor i branschen.
Energisystemare
(5)
Går i femman nu och kan bara hylla denna utbildning. Alla som gått den har fått jobb inom relevanta och intressanta områden. Kurserna är mycket bra och stämningen likaså!
Albert
(4)
Uppsalas geovetenskaps program har väldigt mycket exkursioner. Mycker lärorika. Bland annat resor till Kinnekulle, Siljansområdet och Bornholm. En annan stor fördel är möjligheten att välja kurser. Det finns ett stort utbud av geovetar kurser men om man vill kan man varva med kurser från något annat område exempel vis biologi eller juridik.
Recensioner
Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 19 recensioner.