Visa studentum.se som: Mobil

Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
20 veckor
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Saknar du en eller flera av de naturvetenskapliga kurser du behöver för att fortsätta med studier på universitetet? Basterminen finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basterminsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. Bastterminen vid Uppsala universitet ges för dig som redan har Matematik 3b/3c, Fysik 1 och Kemi 1.När du läser Uppsala universitets bastermin får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. När du söker till basterminen väljer du samtidigt vilket program som du vill fortsätta till efteråt. De programinriktningar där du kan få en reserverad plats på är civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i biologi, geovetenskap eller kemi samt kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik. Om du fullföljer basterminen med godkända betyg har du en reserverad utbildningsplats inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin.Eftersom basterminen är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basterminen. Studierna vid basterminen räknas alltså inte av från de veckor som du kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger studierna på basterminen inte akademiska högskolepoäng.Vilka kurser du läser under basterminen beror på vilken typ av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare.Studieort: UppsalaStarttermin: Vår

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.