Språkvetarprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2023

Uppsala
Höst 2023
2023-04-16

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Om utbildningen

Välj ditt språk mellan 26 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet.

 

Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer (fyra om det är ett nybörjarspråk). Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud.

 

Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier med besök från arbetslivet, praktik och i programgemensamma kurser om språkvård och översättning. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarier, studiebesök och en frivillig praktiktermin.

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde.

 

KARRIÄR

Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare eller copywriter.

 

Ort: Uppsala

Starttermin: Höst och vår

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner