Socionomprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
Klassrum
210 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Socialt arbete handlar om människors livsvillkor, sociala problem och om åtgärder som samhället använder när problemen blir för stora. Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Du lär dig att människan är en del av sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är centrala i utbildningen.

Grunden för socionomprogrammet är ämnet socialt arbete men det ingår även andra ämnesområden som sociologi, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering.

Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn på människan. Du lär dig att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. Termin fem är verksamhetsförlagd och utförs inom en verksamhet. Där kombinerar du praktiska studier med teoretiska kunskaper.

Programmet leder till en socionomexamen och en filosofie kandidatexamen.

Som socionom kan du arbeta inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på master- och forskarnivå.

Ort: Uppsala

Starttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen, Socionomexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner