Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+3 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

Välj mellan 3 startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Du får fundera kring hur du i din yrkesroll kan arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och utveckla personal. Hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.

Programmet är uppbyggt av en obligatorisk del och en valfri där du väljer att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi. Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom arbetsmarknadens alla sektorer.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi eller psykologi som huvudområde.

KARRIÄR

Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom alla arbetsmarknadens sektorer områden. Några exempel på arbetsuppgifter är personalplanering och rekrytering, utbildningsplanering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, förhandlings- och utredningsverksamhet, information och personalsocialt arbete.

Ort: Uppsala

Starttermin: Höst och vår

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights