Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i statistik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i statistik

Dagligen står vi inför ett ökat informationsflöde. Som kvalificerad statistiker kan du analysera informationen och ta ut vad som är viktigt och ignorera det oväsentliga.Det tvååriga masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet ger dels en solid grund i statistisk teori men också goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka empiriska data från olika tillämpningsområden.Fördjupning inom områden såsom exempelvis ekonometri, psykometri och biostatistik är en väsentlig och viktig del av programmet.Genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik studenterna mycket goda möjligheter till anställning. Kvalificerade statistiker jobbar ofta som analytiker och utredare, både inom privat och offentlig verksamhet. Anställningar inom den finansiella sektorn (exempelvis banker och försäkringsbolag) såväl som hos biomedicinska företag är vanliga. Utbildningen ger också behörighet för forskarutbildning i statistik.De tre första terminernas studier består dels av baskurser som Sannolikhetslära, Inferensteori och Programmering. Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet. Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 högskolepoäng (hp).Undervisningen sker i Uppsala. Utbildningen ges på engelska.Programmet leder till en filosofie masterexamen med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 90 hp statistik eller motsvarande.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: