Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. Den innebär att dina intressen kan kombineras med eftersökta specialkompetenser och färdigheter på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är för dig som vill skaffa dig en gedigen akademisk utbildning, samtidigt som du också tillägnar dig kunskaper som är användbara på arbetsmarknaden.

Inom ramen för programmet är det möjligt att läsa kurser på avancerad nivå inom flera olika ämnes-/kunskapsområden. Dessutom kommer det att ges ett antal färdighetskurser inom till exempel statistik och analys av kvalitativa data.

Undervisningen är upplagd så att du läser två kurser parallellt varje termin under hela programmet. Detta ger dig större valmöjligheter mellan olika kurser. Du kommer att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Val som du gör inom ett brett utbud av kurser utgör 30 hp.

Slutligen kommer du också att läsa färdighetskurser om sammanlagt 30 hp. Vissa kurser kommer att ges på engelska. Inriktningen digitala medier och samhälle ges helt på engelska.

Utbildningen ges i Uppsala. Programmets struktur innebär att du börjar läsa inom din inriktning, det vill säga hos din
"hemmainstitution", samt färdighetskurser gemensamma för alla inriktningar. Därefter har du även möjlighet att läsa valbara kurser vid andra institutioner. Du har därmed ett brett kursutbud att välja inom samtidigt som du kan skräddarsy din utbildning. När du söker till masterprogrammet i samhällsvetenskap söker du till en särskild inriktning i något av de ämnen eller huvudområden som listas nedan:
  • Digitala medier och samhälle
  • Ekonomisk historia
  • Kostvetenskap
  • Kulturgeografi
  • Psykologi
  • Samhällsplanering (räknas till huvudområdet Kulturgeografi)
  • Sociologi
Programmet leder till en filosofie masterexamen i respektive huvudområde.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner