Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i materialteknik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-01-14

Masterprogram i materialteknik

Material har alltid varit en begränsande faktor för innovationskraft och kreativitet. I takt med att medvetenheten om att tillgången på råmaterial är ändlig ökar, blir utmaningen att ta fram nya hållbara material och tekniker desto större. Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.På masterprogrammet i materialteknik lär du dig hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologiska produkter. Du får en bred kunskapsbas och därtill spetskompetens inklusive kritisk analys, helhetsbedömningar och problemlösning som involverar material på olika sätt. Med en master inom materialteknik kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella industriföretag, och ha många möjliga karriärvägar. Du kan arbeta med till exempel framställning och utveckling av material, produktion och produktutveckling, test av material, återvinningsprocesser och system, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling. Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet. Programmet leder till en teknologie masterexamen med materialteknik som huvudområde. All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 50 hp i materialteknik och materialvetenskap, varav minst 10 hp materialkemi, 10 hp tekniska material/konstruktionsmaterial samt 5 hp materialfysik.25 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: