Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Programmet är skapat i samarbete med ledande forskargrupper och erbjuder både bredd och fördjupning inom: Analytisk kemi Att självständigt kunna utföra allt från försöksplanering, provtagning, avancerade analyser med forskningsinstrument till validering och certifiering.BiokemiKemiska aspekter på struktur/funktionsamband för bland annat läkemedelsutveckling och proteindesign. Bio- och nanomaterialUtveckling av material för, till exempel, regenerativ medicin och mjuka funktionella nanomaterial.Fysikalisk kemiPrinciper för kemiska fenomen på molekylnivå. Ligger till grund för mycket av den övriga kemin. Kemi för förnybar energiUtveckling av förnybara energikällor och energibärare som bland annat solceller, artificiell fotosyntes och smartare batterier.Kemisk biologiKemisk förståelse av biologiska fenomen inom till exempel läkemedel, diagnostik och bioteknik.Organisk kemiKunskap om organiska molekylers reaktivitet för design och syntes av nya ämnen inom kemi, biologi och medicin.Teoretisk kemi och beräkningskemiTeoretiska och beräkningsmässiga verktyg för simulering/modellering av fundamentala kemiska processer.Programmet erbjuder en unik och på arbetsmarknaden starkt efterfrågad kombination av kommunikationsträning med experimentella och begreppsmässiga färdigheter.Utbildningen ges på engelska.Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med kemi som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00