Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i infektionsbiologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i infektionsbiologi

Infektionssjukdomar av olika slag är en av vår världs stora utmaningar. Okontrollerad användning av antibiotika ger skrämmande resistensutveckling, klimatförändringar och ökad smittspridning mellan människor och djur ger ökad risk för global smittspridning. Mikrober är en viktig del av vår värld och samverkan mellan olika discipliner krävs för att bibehålla en jämvikt.Masterprogrammet i infektionsbiologi utgår från de molekylära processer som styr orsaker till uppkomst, spridning och utveckling hos mikrober och mikrobiella infektioner för att därefter beskriva möjligheter att förutsäga, diagnostisera, spåra, förhindra och behandla infektionssjukdomar.Teori och praktik varvas under utbildningen som ges i samarbete med verksamma med bred infektionsbiologisk kompetens från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska universitetssjukhuset, Universitetsdjursjukhuset samt tre nationella myndigheter: Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.Utbildningen ges på engelska och leder till en medicine masterexamen (120 hp) med infektionsbiologi som huvudområde.Utbildningens starka forskningsanknytning gör dig redo för forskning/forskarutbildning inom det infektionsbiologiska området men ger dig även kompetens att arbeta med infektionsbiologiska frågor rörande bland annat diagnostik, läkemedelsutveckling, resistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas problematik samt zoonoser.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: