Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Retorik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Retorik

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot retorik ger dig en ämnesmässig fördjupning av retoriken som en praktisk konst, men också som en teori om språket, människan och samhället. Du som läser programmet får fördjupade perspektiv både på den klassiska retorikens traditioner och på den moderna retorikteoretiska utvecklingen. Kurserna inom programmet är nära kopplade till de forskargrupper som är verksamma på litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och till de forskningsnätverk där institutionen deltar. Som student inom programmet kan du också välja kurser från hela historisk-filosofiska fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå. Programmet kan avslutas efter ett år och leder då till en filosofie magisterexamen. Läser du det tvååriga programmet, som leder till en masterexamen, har du möjlighet till praktik.En magister- eller masterexamen i retorik ger en god grund för vidare forskarstudier men även goda karriärmöjligheter inom myndigheter och organisationer i privat och offentlig sektor. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta med information och marknadsföring, inom kulturjournalistik eller som retorikkonsult. Programmet ger även behörighet att söka forskarutbildning.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp retorik eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: