Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot litteraturvetenskap ger dig en chans att fördjupa dig i en rad litteraturvetenskapliga frågor och aktuella forskningsfält. Det ger dig kunskaper om teoretiska perspektiv och färdigheter att analysera komplexa litterära texter. Litteratursociologi och retorik är två av institutionens specialområden och här finns kurser om till exempel förlagskunskap, bokmarknadens historia och retorisk kritik.Kurserna inom programmet är nära kopplade till de forskargrupper som är verksamma på institutionen och till de forskningsnätverk där institutionen samverkar med andra ämnen inom historisk-filosofiska fakulteten. Som student inom programmet kan du också välja kurser från hela historisk-filosofiska fakultetens breda utbud.En magister- eller masterexamen i litteraturvetenskap ger en god grund för vidare forskarstudier, men även goda karriärmöjligheter inom kulturområdet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta inom förlagsbranschen, med kulturjournalistik, eller kulturförmedling inom myndigheter och organisationer. Det tvååriga programmet ger dig möjlighet till praktik.Programmet leder till en filosofie masterexamen med litteraturvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00