Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Gotlands Län
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gotlands Län
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet

Frågor om hållbar utveckling blir alltmer betydelsefulla för hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. I utbildningen integreras aktuell forskning och praktik inom detta fält till en unik tvärvetenskaplig profil. Programmet behandlar i ett internationellt perspektiv frågor om hur kulturarven kan bevaras, användas och utvecklas på ett hållbart sätt. Studieorten är världsarvsstaden Visby och all undervisning sker på engelska. Det första året ger dig fördjupade kunskaper om kulturarvens roll för hållbar utveckling, liksom kunskaper om teorier och metoder inom kulturvård som akademisk disciplin. Under vårterminen introduceras olika tematiska perspektiv på kulturarv och hållbarhet. Det andra året erbjuder tre olika inriktningar att välja mellan: en fördjupning av studierna från år ett; studier utomlands en termin, eller en kompetensbreddning genom praktik utanför universitetet. Under det andra året skriver du en masteruppsats. Studierna förbereder dig för att hantera aktuella frågor inom det växande och alltmer komplexa kulturarvsområdet och ger dig en bred grund för arbete med strategisk utveckling av kulturarv. Den internationella och tvärvetenskapliga profilen öppnar upp för en bred arbetsmarknad. Programmet ger dig också en grund för en forskarkarriär inom disciplinen kulturvård. Programmet leder till en filosofie masterexamen med kulturvård som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 60 hp kulturvård, kulturarvsförvaltning, arkeologi, kulturarvsstudier, arkitektur, kulturekonomi, konstvetenskap, museologi, curating, historia, antropologi, kulturegendomsrätt, samhällsplanering, eller närliggande ämne, eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: