Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot idé- och lärdomshistoria ska du läsa som vill ha en avancerad humanistisk utbildning, nära knuten till aktuell idéhistorisk forskning. Om du vill öva dig i akademiskt skrivande och genomföra en historisk undersökning med kvalificerad handledning har du hittat rätt. Programmet erbjuder en mångbottnad humanistisk utbildning med en kontinuerlig förankring i den idéhistoriska miljön och forskningen.Programmet fördjupar dina ämneskunskaper och hjälper dig utveckla flera avancerade färdigheter, som analytisk förmåga, kritisk reflektion samt att kunna presentera forskningsresultat skriftligt och muntligt. En stor del av utbildningen består av att skriva en fördjupad vetenskaplig uppsats (examensarbete). Här betonas förmågan att historisera samhälls- och kulturfenomen, vidare tränas mer generella forskningsfärdigheter som att kunna självständigt formulera, avgränsa och utföra en mer komplex forskningsuppgift med omfattande material.Masterprogrammet ger behörighet att söka forskarutbildning i idéhistoria och närliggande ämnen, men ger även förutsättningar för mer avancerade arbetsuppgifter inom flera delar av arbetslivet. Den är t.ex. meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, exempelvis inom arkiv, bibliotek, förlag, journalistik och kulturarbete.Programmet leder till en filosofie masterexamen med idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: