Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i humaniora - Estetik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Gotlands Län, Uppsala
120 hp
Heltid
Kommande starter
Gotlands Län Sista ansökan
Höst 2020 
2020-04-14
Höst 2020 
2020-04-14
Uppsala
Vår 2021 
2020-10-14
Vår 2021 
2020-10-14
Vår 2021 
2020-10-14
Antagningshistorik

Masterprogram i humaniora - Estetik

Etnologi på avancerad nivå syftar till att ge en ämnesmässig fördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv. Kurserna ska förmedla fördjupade kunskaper inom modern etnologisk vetenskapssyn, dess teorier och metoder samt diskutera nyare kulturteoretiska inriktningar. Inom ramen för kurserna i etnologi ingår även diskussioner om vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation.Kurserna tar avstamp i det kulturvetenskapliga forskningsområdet, men eftersom etnologi är ett ämne som ligger nära flera andra discipliner förekommer även forskningsperspektiv från andra ämnesområden, såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga. Kursutbudet består av ett antal obligatoriska kurser i etnologi. Därutöver väljer du som student fritt från Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultets och/eller andra fakulteters kursutbud på avancerad nivå.Kursutbudet är nära kopplat till de forskare och forskarnätverk som är knutna till institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala och på Campus Gotland. Som programstudent i etnologi på avancerad nivå har du goda möjligheter till samarbete med dessa. Utöver litteraturkurser och praktik finns särskilda uppsatsseminarier, vilka kompletterar den individuella handledningen av examensarbeten. En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Den ger även behörighet till forskarutbildningen inom etnologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: