Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom de flesta av geovetenskapens huvudområden: geologi, paleobiologi, hydrologi/hydrogeologi och naturgeografi. Som student inom masterprogrammet i geovetenskap möter du lärare som är aktiva forskare och experter inom sina områden. En jämn ström av tillresande studenter gör att du studerar i en internationell atmosfär.

Masterprogrammets mål är att ge dig den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskarutbildning, i Sverige eller utanför landets gränser. Du kan få specialkunskaper om berggrunden, naturresruser, vattnet, landskapets utveckling eller livets utveckling genom att välja någon av inriktningarna:
  • Geologi
  • Hydrologi/hydrogeologi
  • Hållbar hantering av naturresurser (SINReM)
  • Naturgeografi
  • Paleobiologi
  • Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Den internationell inriktning i paleobiologi börjar med en första termin i Université Lille 1, Frankrike och Hållbar hantering av naturresurser hos Universitet Gent, Belgien. Programmets andra inriktningarna inleds med en gemensam termin som ger dig djupgående förståelse för de olika geosystemen i tid och rum, publicering och presentation samt teoretiska och praktiska kunskaper om geovetenskapens analysmetoder. Under andra och tredje terminerna finns ett brett utbud av kärnkurser.

Studierna avslutas med ett eller två examensarbeten på 30 högskolepoäng högskolepoäng vardera, eller ett på 45 högskolepoäng, vilka kan göras vid universitetet, ett företag eller en myndighet. Du kan också läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet genom de utbytesprogram som finns inom institutionen och Uppsala universitet. Utbildningen ges på engelska.

Geovetenskap är ett internationellt ämne både när det gäller forskning/utbildning och arbetsmarknad. Det snabbt växande behovet av naturresurser, miljöfrågor och nya bostäder och infrastruktur gör att arbetsmarknaden ser mycket bra ut.

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med geovetenskap som huvudområde.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.