Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid

Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap

Masterprogrammet i engelska har tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap och amerikansk litteratur och kultur. Du fördjupar dig i någon av inriktningarna, lär dig tillämpa forskningsmetoder och tränas i akademiskt skrivande.

Programmet omfattar obligatoriska och valfria kurser där undervisning vanligen sker i små seminariegrupper med lärare som är specialister inom fältet.

Den engelskspråkvetenskapliga inriktningen orienterar sig mot forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska som främmande språk.

Fokus för den engelsklitterära inriktningen är den historiska och teoretiska utvecklingen i den engelska litteraturen från Shakespeare till postmodernismen och därefter, med beaktande av genus- och postkolonial kritik.

Den amerikansklitterära inriktningen fokuserar på förändringar litteraturen genomgått, såväl tematiska som estetiska, från tiden för den amerikanska renässansen till det post-postmoderna skedet.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med engelska som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner