Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor möjlighet att skapa din egen profil. Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning och du kan skaffa dig spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller om du så önskar istället en stor bredd inom biologiområdet. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Du kan också välja olika kurskombinationer utanför dessa inriktningar. Inriktningarna är: - Cell- och molekylärbiologi- Ekologi och naturvård- Ekosystem och akvatisk ekologi- Evolutionsbiologi- Genetisk och molekylär växtbiologi- Immunologi och mikrobiologi- Miljötoxikologi- NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska. Programmet leder till naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00