Visa studentum.se som: Mobil

Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2021-01-14

Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt

Magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt omfattar 60 högskolepoäng och är ett magisterprogram på avancerad nivå. Programmet hålls helt på engelska. Syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för grundläggande inkomstbeskattning, internationell skatterätt och EU-skatterätt. Deltagarna kommer efter avslutad utbildning ha kunskap och erfarenhet för att arbeta med avancerade skattefrågor på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, för internationella organisationer eller inom akademin.Internationell skatterätt hänför sig till olika rättskällor, både inhemska och transnationella, som reglerar beskattningen av gränsöverskridande verksamheter.Internationell skatterätt är ett utmanande rättsområde. Den internationella regleringen strävar efter en balans mellan att utveckla gränsöverskridande handel och förebyggandet av skatteflykt. Dessutom blir skatterätt i allt större utsträckning föremål för EU-rättsliga harmoniseringsåtgärder, vilket bidrar till ökad komplexitet men även till bättre skydd av skattebetalare.Pedagogiken för programmet vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, bygger på problemorienterade och case-baserade seminarier med hög grad av studentaktivitet. Studenter förväntas förbereda seminarierna i grupper om tre till fem studenter, presentera sina svar på seminariet och diskutera dem med sina medstudenter och läraren. Läraren leder diskussionen, ser till att diskussionen hålls på lämplig akademisk nivå och att diskussionens slutsatser blir korrekta. I början av programmet (under kursen Comparative Income Taxation) kommer dock mer vägledning ges till studenterna med läsinstruktioner och interaktiva föreläsningar, innan en övergång till case-baserade seminarier görs. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till Skatteverket, advokatbyråer och/eller revisionsbyråer.Programmet leder till en juris magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Akademisk examen motsvarande en kandidatexamen (dvs. motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp), från ett internationellt erkänt universitet. Huvudinriktningen ska vara antingen (1) i juridik eller rättsvetenskap eller (2) i ekonomi med tilläggskravet om 15 hp rättsvetenskap eller jämförbar dokumenterad kunskap.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: