Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Du vill förstå andra människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och globala utmaningar, och vara på plats där det händer, både i Sverige och i världen. Då är Kultur, samhälle och etnografi programmet för dig! Vilka är till exempel sambanden mellan migration och musik, politiskt våld och magi, klimatförändringar och genus? Här studerar du mänsklig mångfald och lär dig att förstå hur en globaliserad värld hänger ihop. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig en grundlig utbildning i etnografiska metoder. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden. Basen i programmet är ämnena etnologi och kulturantropologi som bägge söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmedias beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både då och nu. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.Karriär: Utbildningen förbereder dig för en yrkesbana inom ett flertal samhällssektorer, till exempel kultursektorn, integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, media och kommunikation, internationella organisationer, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, museer och dokumentation.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: