Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Gotlands Län
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du självklart göra det i Visby på Campus Gotland. Vill du dessutom spetsa dina studier genom att kombinera båda dessa ämnen så har du hittat rätt utbildning.  Inom osteologi lär du dig skelettets olika delar, benens uppbyggnad och namn samt metoder för att kunna bestämma kön, ålder och storlek på individer av människa och djur. Du lär dig dessutom att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet, samt får grundläggande kunskaper i arkeogenetik. Inom arkeologi studerar du människor och samhällen under förhistorisk och tidighistorisk tid genom de materiella spår de lämnat efter sig. Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment. Praktiska moment som arbete med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, arkeologiska utgrävningar, museibesök, exkursioner och digital rumsanalys ingår också i utbildningen, liksom flera verktygskurser som är yrkesförberedande. Programmet ger dig förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av fragmentariskt källmaterial som ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i den djupa historien. Du lär dig även att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor.  Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi som huvudområde. KARRIÄREn växande global och alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser utbildningar som förenar humaniora med naturvetenskap och teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Dina arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn eller inom kulturmiljövård, muséer, bibliotek och arkiv. Ort: VisbyStarttermin: Höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00