Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Gotlands Län
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2020-04-14

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Kunskaper om det förflutna är aktuella idag eftersom det ger perspektiv på vår egen samtid och de stora globala utmaningarna som finns. Kandidatprogram i arkeologi och osteologi riktar sig till dig som är nyfiken på att läsa och kombinera arkeologi och osteologi i ett samma program.Programmet ger dig förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av fragmentariska källor som ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i den djupa historien. Du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans interaktion med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv. Du lär dig att formulera och presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade. Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor som arkeologiskt och biologiskt källmaterial.Program leder till en kandidatexamen med arkeologi eller arkeologi med osteologisk inriktning som huvudområde.Karriär: En växande global och alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser utbildningar som förenar humaniora med naturvetenskap, och teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Programmet förbereder dig för arbetslivet inom uppdragsarkeologi, utbildning-, bistånds- och kultursektorn, kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv.Ort: VisbyStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner