Visa studentum.se som: Mobil

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och ta fram teknik för ett hållbart samhälle? Gillar du att gräva ner dig i komplexa problem som behöver en teknisk lösning? För att minska samhällets belastning på miljön och säkra tillgången på rent vatten måste ny teknik utvecklas. På civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får du arbeta med tekniska lösningar kring exempelvis föroreningsutsläpp, dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening, översvämningar, dagvattenhantering, luftvård och erosion.Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen ger kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap, samt deras miljötekniska tillämpningar. I utbildningen ingår även att inhämta och tolka information från naturliga och byggda miljöer med olika mätmetoder.Du kan specialisera dig inom områdena uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering.Programmet leder till en civilingenjörsexamen.Karriär: Miljö- och vattenteknik är en framtidsmarknad med ett stort utbud av arbetstillfällen efter examen. Våra alumner arbetar på mindre och större företag, privata konsultföretag, kommunala vattenreningsverk och myndigheter. Miljöingenjören arbetar ofta inom ett brett teknikområde där det gäller att väga in såväl ekologiska som ekonomiska effekter för att uppnå en uthållig samhällsutveckling.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: